Ben jij milieuprofessional? Dan vind je hier wat je zoekt!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

.

25 jaar VMx - een terugblik

Lees meer

 

VMx opleidingen

 1. Parking vrachtwagens
  31 januari '24

  Opleiding Gebruik en onderhoud koolwaterstofafscheiders

  Antwerpen

  Een koolwaterstofafscheider, KWS-afscheider, of ook wel olie- of benzineafscheider genoemd speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van afvoerwaters en het vermijden van verontreiniging. De KWS-afscheider verhindert en vermindert de hoeveelheid koolwaterstoffen in oppervlaktewaters en riolering. De afscheiders worden dus gebruikt om water belast met koolwaterstoffen te zuiveren. 

 2. LOGO_SEE_DAYS1
  08 februari '24

  See-days: Contactdag voor veiligheid, milieu en ergonomie

  Kortrijk

  De 19de editie van ‘See-days’ brengt op donderdag 8 februari opnieuw mensen samen met interesse in preventie, milieu en ergonomie in Xpo Kortrijk.

 3. Foto asbest.jpg
  27 februari '24

  Vooropleiding asbestdeskundige inventarisatie - dag 1: winning – geschiedenis – gebruik - herkenning

  Gentbrugge

  Sinds 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie (ADI) verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw.

  Interesse om je kennis over asbest op te frissen, te verdiepen of om ADI te worden? 

VMx nieuws

 1. 29 november 2023

  Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd voor vernietigingsberoep tegen afkeuring project-MER

  Artikel 105, §1 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt op limitatieve wijze tegen welke beslissingen een vernietigings- en/of schorsingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan worden opgestart. Hoewel de bewoordingen van dit artikel op het eerste zicht duidelijk lijken te zijn, hebben ze in het verleden reeds aanleiding gegeven tot discussie. Recent werd de Raad voor Vergunningsbetwistingen geconfronteerd met een dergelijke discussie.

  Lees meer

 2. 24 november 2023

  Wist je dat de Europese Commissie bezig is met het herzien van de Europese reglementering rond verpakkingen en verpakkingsafval?

  Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel voorgelegd van een nieuwe “Verordening Verpakkingen en Verpakkingsafval” ter vervanging van de bestaande richtlijn.

  Lees meer

 3. 8 november 2023

  Concreet aan de slag met CSRD

  Begin november vond de werkgroep plaats voor duurzaamheidscoördinatoren oftewel milieuprofessionals die ook verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid binnen de organisaties waar ze werkzaam zijn. En werkgroep werd hier wel letterlijk verstaan, want het is toch wel zwoegen als het op CSRD aankomt.

  Lees meer