Ben jij milieuprofessional? Dan heb je geluk!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

.

VMx opleidingen

 1. clp gevaarlijke stoffen
  07 september '21

  Online infosessie: Gevaarlijke producten in de organisatie

  Elke organisatie komt in aanraking met gevaarlijke producten. Maar, wat te doen met gevaarlijke producten vanaf het moment dat men ze wil aankopen en gebruiken binnen het bedrijf tot het moment dat ze opgenomen moeten worden in de omgevingsvergunning.

 2. Werkgroep.jpg
  14 september '21

  Online Werkgroep Interne milieucoördinatoren werkzaam bij de overheid

  Net zoals vorige jaren organiseren we ook dit jaar terug een werkgroep voor interne milieucoördinatoren werkzaam bij de overheid. 

 3. Bluswater.jpg
  14 september '21

  Online studiedag: Bluswateropvang

  Bluswater dat bij een brand in oppervlaktewater terechtkomt kan aanzienlijke milieuschade veroorzaken. Daarom voorziet Vlarem dat steeds de nodige preventiemaatregelen moeten voorzien worden om dit te vermijden. Maar het is niet altijd eenvoudig om deze verplichting te handhaven. 

VMx nieuws

 1. 14 juni 2021

  VMx is en blijft een groeiende ledenvereniging gesteund door haar leden

  Zoals de wetgeving ons oplegt, organiseerde VMx ook dit voorjaar haar Algemene Ledenvergadering. Een terugblik op 2020 leerde ons dat ondanks corona, VMx heel wat mooie doelstellingen behaalde. De snelle omschakeling naar online events, zorgde ervoor dat we ook in 2020 heel wat opleidingen konden aanbieden. Wanneer mogelijk schakelden we uiteraard terug naar fysieke events. Hoewel het aantal beperkt was, bleken ze zeer waardevol. Ook het ledenaantal van VMx kende in 2020 een kleine stijging.

  Lees meer

 2. 7 juni 2021

  10 praktische tips voor meer biodiversiteit op jouw bedrijfsterrein

  Op 1 juni vond onze praktijkopleiding plaats over biodivers groenbeleid. Plaats van terreinbezoek is Vito in Mol. Bij Vito, maar ook bij de aanpalende bedrijven zoals CSK-CEN streeft men naar natuurgebiedwaardige natuur met daartussen de bedrijfsgebouwen. Het is een groot terrein met heel diverse uitzichten: heide, bos, ruderaal grasland met pionierssoorten die groeien op verstoorde grond, ruigtegrasland, struisgrasland, … Leon en Frederik van Biotoop gaven ons tijdens een rondleiding meer uitleg over de hoe en waarom in dit biodivers beheer.

  Lees meer

 3. 2 juni 2021

  Manier van bemalen als deel van de oplossing voor droogteproblematiek

  Water wordt schaarser en het wordt droger. Vlaanderen heeft de vierde laagste waterbeschikbaarheid van alle OESO-landen en doet het daarmee slechter dan Spanje of Zuid-Italië. De manier van bemalingen uitvoeren is een deel van de oplossing voor de droogte. VMx hield hierover een drukbezette infosessie.

  Lees meer