Milieunieuws

27 februari 2024

De restrictieve interpretatie van de vereenvoudigde vergunningsprocedure

De vereenvoudigde vergunningsprocedure biedt allerlei voordelen voor de vergunningsaanvrager. Enerzijds moet er geen openbaar onderzoek worden gehouden, wat de inspraakmogelijkheden van derden aanzienlijk verkleint. Anderzijds moet de vergunningverlenende overheid een beslissing nemen binnen de 60 dagen na het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek, wat aanzienlijk korter is dan de normale beslissingstermijn van 105 dan wel 120 dagen na voormeld onderzoek in de gewone procedure.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 27 februari 2024

  De restrictieve interpretatie van de vereenvoudigde vergunningsprocedure

  De vereenvoudigde vergunningsprocedure biedt allerlei voordelen voor de vergunningsaanvrager. Enerzijds moet er geen openbaar onderzoek worden gehouden, wat de inspraakmogelijkheden van derden aanzienlijk verkleint. Anderzijds moet de vergunningverlenende overheid een beslissing nemen binnen de 60 dagen na het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek, wat aanzienlijk korter is dan de normale beslissingstermijn van 105 dan wel 120 dagen na voormeld onderzoek in de gewone procedure.

  Lees meer

 2. 22 februari 2024

  Online infosessie watertoets en hemelwaterverordening

  Op dinsdag 20 februari organiseerde VMx de online infosessie over de watertoets en hemelwaterverordening.

  Lees meer

 3. 15 januari 2024

  Gevolgen van de verstrenging van de rechtspraak omtrent de stikstofimpact van aangevraagde projecten

  De laatste jaren heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen heel wat belangrijke arresten geveld omtrent de stikstofimpact van projecten. In deze rechtspraak stelde de Raad zich streng op, wat ertoe leidt dat de beoordeling van de stikstofimpact van een project steeds complexer wordt.

  Lees meer

 4. 12 januari 2024

  VMx verwelkomt 3 nieuwe bestuurders

  VMx verwelkomt met vreugde 3 nieuwe bestuurders! We zijn verheugd over hun komst, omdat het stuk voor stuk boeiende profielen zijn die een waardevolle aanvulling zullen vormen voor zowel VMx als haar leden.

  Lees meer

 5. 10 januari 2024

  Pesticiden en biociden

  Op 22 december organiseerde VMx de laatste online infosessie van 2023. Deze ging over pesticiden en biociden. In deze sessie kwam het volgende aan bod: wat zijn pesticiden en biociden, welke wetgevingen bestaan er en wat zijn de verplichtingen m.b.t. tot de verkoop en het gebruik van deze producten.

  Lees meer

 6. 8 januari 2024

  Rondgang van de milieucoördinator in de praktijk: waar let je op?

  Minstens ieder kwartaal voert een milieucoördinator een controlebezoek uit. In een verslag van de interne rondgang noteert die dan wat vastgesteld werd, samen met voorstellen om tekortkomingen te verhelpen. De stand van zaken van de openstaande actiepunten wordt hierin ook afgetoetst en het verslag wordt aan de verantwoordelijke bezorgd. Dit staat zo in artikel 4.1.9.1.3. van Vlarem II. Maar waar let je dan specifiek op in de praktijk?

  Lees meer