VMx-opleidingen

 1. body-clean-clear-66346.jpg
  29 oktober '20

  Aquarama

  Op 29 oktober gaat de Aquarama Trade Fair wel degelijk door, maar dan in de vorm van een virtuele vakbeurs met een aantal live-webinars. Onze exposanten staan heel de dag ter beschikking en zijn te bereiken via live-chat. Deelnemen aan de beurs of aan de live-webinars van Vlario, VMx en Watercircle.be kan via registratie op www.aquarama.be. We rekenen op je massale virtuele aanwezigheid!

 2. Coaching1.jpg
  30 oktober '20

  Opleiding competenties MER-coördinator: Coaching

  Gentbrugge

  Vanaf 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet men 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 3. industrie1.jpg
  05 november '20

  Dagopleiding milieu voor niet-milieucoördinatoren (volzet)

  Gentbrugge

  Deze dagopleiding richt zich tot medewerkers en leidinggevenden die geconfronteerd worden met milieuvragen en die op zoek zijn naar een korte opleiding waar de voornaamste en meestvoorkomende aspecten aan bod komen. Voor de milieucoördinator is het een mooie herhaling van de materie.

 4. Limburg.png
  13 november '20

  Online VMx Lokaal Limburg

  Ontmoet andere interne milieucoördinatoren uit Limburg en breng gerust bevriende interne milieucoördinatoren mee. Bespreek met hen specifieke lokale zaken (hoe verlopen de contacten met het gemeente- of provinciebestuur, brandweer, ...) of andere milieuvragen. 

 5. Werkgroep.jpg
  17 november '20

  Online Werkgroep interne milieucoördinatoren werkzaam bij de overheid

  Net zoals vorige jaren organiseren we ook dit jaar terug een werkgroep voor interne milieucoördinatoren werkzaam bij de overheid. 

 6. Foto asbest.jpg
  19 november '20

  Basiskennis asbestinventarisatie - dag 1 (volzet)

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

  Interesse om ook erkend asbestdeskundige-inventarisatie te worden? Start dan met deze 3-daagse training basiskennis asbestinventarisatie. Je kan ook kiezen om slechts een deel van de opleiding te volgen. Inschrijven gebeurt per dag. 

 7. Werkgroep ziekenhuis.jpg
  20 november '20

  Online werkgroep milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis

  De meeste ziekenhuizen zijn lid van VMx. Daarom bestaat sinds enkele jaren deze werkgroep voor milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis. Natuurlijk zijn ook milieucoördinatoren werkzaam in zorgbedrijven, jeugdverblijven, ... hierop welkom!

 8. industrie.jpg
  24 november '20

  Online infosessie Geurhinder (voor MER-deskundigen)

  Geurhinder blijft in Vlaanderen één van de meest voorkomende klachten tegen bedrijven. In deze online opleiding wordt gestart met een toelichting over het huidige geurbeleid in Vlaanderen en de achtergrond hiervan.  Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de toetsingskaders die in een MER van toepassing zijn.   Vervolgens wordt ingegaan op hoe geur gemeten wordt en hoe deze gegevens gebruikt worden om de situatie aan de bron of in de omgeving te evalueren. Bij de meetmethodes wordt eveneens een doorkijk gegeven naar digitale systemen om geur te monitoren.

 9. Online meeting.jpg
  25 november '20

  Digitale Prenne met 3 VMx-milieusessies, 2 podcasts en 1 sofagesprek

  Net zoals de voorbije jaren zijn we blij terug mee te werken aan de laatste Prenne van het jaar! Deze zal, door de aanhoudende corona-perikelen, digitaal doorgaan. Deze Prenne gaat door van 25 november tot 24 december!

 10. Changemanagement.jpg
  27 november '20

  Online - Milieumanagement. Van strategie naar actie

  Net zoals vorig jaar organiseren CSR Campus en VMx een  opleiding over milieumanagement. We gaan vandaag dieper in op milieumanagement in de praktijk.

 11. Foto asbest.jpg
  03 december '20

  Basiskennis asbestinventarisatie - dag 2 (volzet)

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

  Interesse om ook erkend asbestdeskundige-inventarisatie te worden? Start dan met deze 3-daagse training basiskennis asbestinventarisatie. Je kan ook kiezen om slechts een deel van de opleiding te volgen. Inschrijven gebeurt per dag. 

 12. coaching.jpg
  04 december '20

  Opleiding competenties MER-coördinator: Samenwerken

  Gentbrugge

  Vanaf 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet men 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.