VMx-opleidingen

 1. puzzel.jpg
  19 januari '21

  Online Studiedag Symbioseplatform en update sorteerverplichtingen voor bedrijven

  Industriële symbiose is de hoogwaardige inzet van een materiaalstroom van het ene bedrijf in een ander bedrijf.

  Het online symbioseplatform richt zich zowel naar bedrijven, milieucoördinatoren en -consultants, als naar onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar materiaalstromen voor een nieuwe valorisatietechnologie, maar evengoed naar organisaties die op zoek zijn naar herbruikbare materialen.

 2. body-clean-clear-66346.jpg
  26 januari '21

  Online infosessie bedrijfsafvalwater

  Bij lozing van bedrijfsmatig afvalwater zijn diverse normenkaders van toepassing. Denk maar aan het onderscheid voor lozing in oppervlaktewater of riolering en algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen. 

 3. Planning.jpg
  28 januari '21

  Opleiding competenties MER-coördinator: Plannen en organiseren en integratieoefening

  Vanaf 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet men 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 4. 2021.jpg
  04 februari '21

  Online studiedag Overzicht milieuadministratie en voorjaarsverplichtingen

  Uit elke milieureglementering komen zelfcontroleverplichtingen.  Die verplichtingen kunnen ingedeeld worden per milieucompartiment. Daarnaast kan ook de frequentie variëren afhankelijk van type bedrijf of installatie.  

 5. Werkgroep.jpg
  11 februari '21

  Online Werkgroep Sloop- en asbestdeskundigen

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor de sloop- en asbestdeskundigen die lid zijn van VMx.

 6. Werkgroep.jpg
  25 februari '21

  Online Werkgroep Interne milieucoördinatoren

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor interne milieucoördinatoren. 

 7. Foto asbest.jpg
  02 maart '21

  Basiskennis asbestinventarisatie - dag 1

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

 8. Foto asbest.jpg
  09 maart '21

  Basiskennis asbestinventarisatie - dag 2

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

 9. Foto asbest.jpg
  16 maart '21

  Basiskennis asbestinventarisatie - dag 3

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend expert verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

 10. Werkgroep.jpg
  25 maart '21

  Online Werkgroep mobiliteitsdeskundigen

  Gent

  Elk jaar organiseert VMx tweemaal een werkgroep voor mobiliteitsdeskundigen en MER-deskundigen mobiliteit. 

 11. industrie1.jpg
  30 maart '21

  Dagopleiding milieu voor niet-milieucoördinatoren

  Gentbrugge

  Deze dagopleiding richt zich tot medewerkers en leidinggevenden die geconfronteerd worden met milieuvragen en die op zoek zijn naar een korte opleiding waar de voornaamste en meestvoorkomende aspecten aan bod komen. Voor de milieucoördinator is het een mooie herhaling van de materie.

 12. Werkgroep ziekenhuis.jpg
  02 april '21

  Online werkgroep milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis

  De meeste ziekenhuizen zijn lid van VMx. Daarom bestaat sinds enkele jaren deze werkgroep voor milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis. Natuurlijk zijn ook milieucoördinatoren werkzaam in zorgbedrijven, jeugdverblijven, ... hierop welkom!