VMx-opleidingen

 1. Changemanagement.jpg
  27 november '20

  Online - Milieumanagement. Van strategie naar actie

  Net zoals vorig jaar organiseren CSR Campus en VMx een  opleiding over milieumanagement. We gaan vandaag dieper in op milieumanagement in de praktijk.

 2. coaching.jpg
  04 december '20

  Opleiding competenties MER-coördinator: Samenwerken

  Vanaf 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet men 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 3. Changemanagement.jpg
  08 december '20

  Online Milieumanagement. Tools en systemen

  Net zoals vorig jaar organiseren CSR Campus en VMx een opleiding over milieumanagement. Vandaag gaan we in op tools, systemen en innovatie.

 4. Planning.jpg
  10 december '20

  Opleiding competenties MER-coördinator: Plannen en organiseren en integratieoefening

  Vanaf 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet men 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 5. Changemanagement.jpg
  11 december '20

  Online Milieumanagement. Best Practices

  Net zoals vorig jaar organiseren CSR Campus en VMx een opleiding over milieumanagement. Deze dag bestaat uit inspirerende voorbeelden.

 6. netwerk.jpg
  14 december '20

  Online Startmoment VMx Plus Antwerpen-Limburg

  Het eerste VMx lerende netwerk, VMx Plus, voor de provincies Antwerpen-Limburg gaat van start op 14 december. Op 14 december komen we samen om te brainstormen over de inhoud van dit lerend netwerk. Ben je milieuprofessional in Antwerpen of Limburg, schrijf je dan in!

 7. Tijdelijke natuur.JPG
  15 december '20

  Online infosessie: de voortoets in de praktijk

  Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de Europese natuurgebieden in standhouden. Dat is een vereiste om de Europese natuurdoelente halen. Bij elke vergunningsplichtige activiteit toetst men dus af of er een mogelijke impact is op de Europese natuur. Dat gebeurt in twee stappen: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) en indien nodig de passende beoordeling (grondig onderzoek). 

 8. Risico.jpg
  17 december '20

  Online studiedag Gevolgen van bedrijfsvoering op klimaat(sverandering) en omgekeerd

  Net zoals vorig jaar organiseren we ook dit jaar opnieuw 5 studiedagen gratis voor de leden van VMx. Door Corona hebben we beslist deze ook online te organiseren, via Zoom.

 9. puzzel.jpg
  19 januari '21

  Online toelichting Symbioseplatform

  Industriële symbiose is de hoogwaardige inzet van een materiaalstroom van het ene bedrijf in een ander bedrijf.

  Het online symbioseplatform richt zich zowel naar bedrijven, milieucoördinatoren en -consultants, als naar onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar materiaalstromen voor een nieuwe valorisatietechnologie, maar evengoed naar organisaties die op zoek zijn naar herbruikbare materialen.

 10. body-clean-clear-66346.jpg
  26 januari '21

  Online infosessie bedrijfsafvalwater

  Bij lozing van bedrijfsmatig afvalwater zijn diverse normenkaders van toepassing. Denk maar aan het onderscheid voor lozing in oppervlaktewater of riolering en algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen. 

 11. Foto asbest.jpg
  02 maart '21

  Basiskennis asbestinventarisatie - dag 1

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

 12. Foto asbest.jpg
  09 maart '21

  Basiskennis asbestinventarisatie - dag 2

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.