Mijlpalen

VMx, van vrijblijvende werkgroep tot gevestigde waarde in de sector

VMx ontstond als een werkgroep voor milieucoördinatoren in 1996. Begin 1998 werd de vzw opgericht en doorheen de jaren groeide de organisatie uit tot de grootste Vlaamse beroepsvereniging voor milieuprofessionals.

ENKELE MIJLPALEN:

In 2012 wijzigde VMc, de beroepsvereniging van Vlaamse MilieuCoördinatoren, haar naam in VMx vzw. De organisatie rolde tevens een ambitieus actieplan uit met als centrale doelstelling VMx namens de Vlaamse milieuprofessional uit te bouwen tot een volwaardige gesprekspartner voor de overheid en de verschillende actoren, zowel op lokaal als op Europees vlak.
Om die ambities hard te maken, voerde de organisatie intern een aantal organisatorische veranderingen en een inhoudelijke verbreding door.
Onder meer onder invloed van de invoering van nieuwe wetgeving (zoals VLAREL) werd duidelijk dat de behoeften van de leden gewijzigd zijn.
Niet alleen de regeling van wettelijk vastgelegde functies, zoals milieucoördinator en MER-deskundige, werd gewijzigd. Ook het volledige kader waarbinnen de milieuprofessional dagdagelijks werkte, werd binnenstebuiten gekeerd.
Naast de verbreding naar MER- en milieudeskundige, maakte VMx werk van een verdieping van haar bestaande werking voor de interne en externe milieucoördinator alsook voor de milieuconsultant.

In 2011 erkende de Minister van Economie VMx als een professionele beroepsfederatie, waardoor VMx een mandaat in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO's kon opnemen. Dit werd hernieuwd in 2016 en 2022.

In 2017 gaf de Vlaamse overheid het startschot voor de omgevingsvergunning. De lancering verliep op technisch vlak niet bepaald van een leien dakje. Het Departement Omgeving en VMx beslisten op dat moment om de handen in elkaar te slaan. De intensieve en constructieve samenwerking resulteerde in het omgevingsloket zoals we het vandaag kennen: een vlotte werking, zoals het moet.

In 2018 maakte VMx een memorandum op voor de komende regionale en federale/Europese verkiezingen. In dit memorandum formuleerde VMx prioritaire acties om de klimaat-, milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de overheid in te vullen en de bedrijven te stimuleren om minstens bewust en conform de omgevingswetgeving te exploiteren. Ook kon de overheid meer gebruik maken van de milieusector om de economische groei, tewerkstelling en duurzaamheid in Vlaanderen aan te zwengelen. Daarom formuleerde VMx enkele concrete acties met focus op volgende zaken:

  1. Levenslang leren en permanente vorming
  2. Erkenningen
  3. Implementatie van de wetgeving
  4. Mobiliteit
  5. Inzetten op een kwaliteitsvolle omgevingsvergunning
  6. Nieuwe wetgeving

Om het beroep milieucoördinator in de schijnwerpers te plaatsen en het belang van deze functie te benadrukken, organiseerde VMx in 2016 en 2019 een awarduitreiking voor de meest verdienstelijke milieucoördinator en het beste eindwerk milieucoördinator. Dit gekoppeld aan een netwerkevent en jobbeurs.

In 2020 richtte VMx een eerste expeditie in, gevolgd door een VMx Plus! In deze lerende netwerken lag de focus op issues waar milieuprofessionals mee worstelen. Deze issues werden opgelijst en de nota, het eindresultaat van deze expeditie, werd verstuurd naar de lokale en Vlaamse overheden. Hierdoor kwamen deze praktijkproblemen hoog op de agenda bij het bestuur en werd er concreet naar oplossingen gezocht.

En ook in 2021 bleef VMx niet stilstaan. De trend van externaliseren, privatiseren, besparingen binnen de overheid, … heeft mogelijks een invloed op de milieuprofessional. Daarom werd dat jaar gefocust op de moderniseringsoefening van de milieueffectenrapportage en het erkenningensysteem.

We startten 2022 met een samenwerking met NAV. Samen maakten we een nota op die de samenwerking tussen milieuprofessionals en architecten moet verbeteren in de praktijk. Daaropvolgend deden we een strategische oefening met een extern bureau om de positionering van VMx verder te bekijken. In september kreeg VMx versterking en kwam Nicole Otten er als halftijdse kracht bij.

In 2023 vierden we ons 25-jarig bestaan! Bekijk hier de aftermovie van ons feest.

VMx is en blijft een organisatie die de milieuprofessional centraal zet. To be continued!