Over Opleiding competenties MER-coördinator: Communicatievaardigheden en krachtig communiceren

Opleiding competenties MER-coördinator: Communicatievaardigheden en krachtig communiceren

Sinds 1 januari 2020 moet een MER-coördinator erkend zijn, wat inhoudt dat zij een 100 uur durende opleiding over basiskennis van MER en verschillende disciplines moeten volgen, naast een aanvullende 40 uur durende opleiding gericht op de benodigde competenties.

De MER-coördinator is verantwoordelijk voor het samenstellen van een samenhangend MER, zowel inhoudelijk als organisatorisch, en leidt het team van erkende MER-deskundigen.

Met de introductie van de omgevingsvergunning en de integratie van milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker, gezien de strakke tijdschema's en de cruciale organisatie van het MER.

Hoewel het mogelijk is om een deel van de opleiding te volgen, wordt het sterk aanbevolen om de volledige opleiding te doorlopen.

Programma

We onthalen jou om half 9 en starten om 9 uur en eindigen rond 17u00. ’s Middags is er een gezonde lunch voorzien.

De deelnemer leert een aantal vaardigheden die hem zullen helpen bekwamer, flexibel en veerkrachtig te worden in algemene communicatie met anderen.

De deelnemer leert te spreken vanuit zijn eigen kracht, enthousiasme en visie, terwijl hij in verbinding blijft met de ander (of de groep). 

 • Kennismakingsronde
  • Waar loop je tegenaan op vlak van communicatie?
  • Wat wil je leren?
 • Inzicht krijgen in het communicatiemodel
 • Over feiten en interpretatie
 • Vaardiger worden in de belangrijkste communicatieve vaardigheden:
  • verbinding opbouwen en leren afstemmen
  • oordeelloos en diep luisteren, 
  • samenvatten en structureren, 
  • divergerende en convergente vragen leren stellen
  • middels taal en lichaam spiegelen
  •  feedback geven en ontvangen
 • Motiveren in eigenaarschap bij medewerkers en/of collega's
 • Intentie en doel van de communicatie kaderen

 

Trainer: Lieve Vander Linden van Deep LeVeL Teams

De andere dagopleidingen 'Competenties MER-coördinator' zijn ook dit najaar gepland. Wanneer je alle opleidingsdagen (6) volgt kom je aan 40 uur opleiding inzake competenties, zoals vereist.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 350,00
Niet-leden € 500,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De kmo-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de kmo-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener kmo-portefeuille DV.O207084