Over Opleiding competenties MER-coördinator: Leiderschap

Opleiding competenties MER-coördinator: Leiderschap

Sinds 1 januari 2020 moet een MER-coördinator erkend zijn, wat inhoudt dat zij een 100 uur durende opleiding over basiskennis van MER en verschillende disciplines moeten volgen, naast een aanvullende 40 uur durende opleiding gericht op de benodigde competenties.

De MER-coördinator is verantwoordelijk voor het samenstellen van een samenhangend MER, zowel inhoudelijk als organisatorisch, en leidt het team van erkende MER-deskundigen.

Met de introductie van de omgevingsvergunning en de integratie van milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure, wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker vanwege de strakke tijdschema's en de cruciale organisatie van het MER.

Hoewel het mogelijk is om een deel van de opleiding te volgen, wordt het sterk aanbevolen om de volledige opleiding te doorlopen.

Programma

We onthalen jou om half 9 en starten om 9 uur en eindigen rond 17u00. ’s Middags is er een heerlijke en gezonde buffetlunch voorzien.

Je leert als leidinggevende je mensen op een motiverende manier aan te sturen. Het opbouwen van zelfkennis, een zicht krijgen op het functioneren en drijfveren van je medewerker, en hoe je effectief delegeert maken deel uit van de thema’s die we zullen behandelen. 

  • Feedbackronde
  • Wat is leiderschap?
  • Wat is mensgericht leiderschap?
  • Wat is emotioneel leiderschap?
  • Competenties van leiderschap
  • Persoonlijke reflectie op je leiderschapsstijl: patronen, kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelingsuitdagingen en zelfsturing
  • Effectief leren delegeren en opvolgen
  • Zelfsturing en eigenaarschap van je medewerkers aanmoedigen en motiveren

Trainer: Lieve Vander Linden van Deep LeVeL Teams

De andere dagopleidingen 'Competenties MER-coördinator' gaan ook dit najaar door. Wanneer je alle opleidingsdagen volgt kom je aan 40 uur opleiding inzake competenties, zoals vereist.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 350,00
Niet-leden € 500,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De kmo-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de kmo-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener kmo-portefeuille DV.O207084