Deontologische code

Elk zichzelf respecterende beroepsorganisatie heeft een deontologische code. Deze deontologische code bundelt een aantal gedragsregels. VMx vraagt haar leden om deze minimale regels te respecteren en hiernaar te handelen. Je volgt hierdoor een minimum aan deontologie en kwaliteit.

Ook voor VMx is de deontologische code een belangrijk instrument om aan de overheid te tonen dat wij als sectorfederatie bewust kiezen om enkel kwalitatieve milieuprofessionals te verenigen.

Lees hier de deontologische code.