Ben jij milieuprofessional? Dan heb je geluk!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

.

VMx opleidingen

 1. Grasland.jpg
  20 mei '21

  Online infosessie: Graslanden

  In Vlaanderen is er ongeveer 260 000 hectare grasland, waarvan slechts een klein deel ecologisch waardevol is. Deze graslanden lijden sterk onder milieudrukken uit de omgeving zoals vermesting, het gebruik van pesticiden en een verkeerd beheer. Willen we betere biodiversiteit in Vlaanderen dan moeten we ook inzetten op graslanden, kwantitatief en kwalitatief. 

 2. Foto opleiding biodiversiteit
  25 mei '21

  Opleiding Biodivers groenbeleid - Theorie

  Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van de bedrijfsterreinen. 

 3. Bouwput.jpg
  28 mei '21

  Online infosessie Bemalingen

  Bij een hoge waterstand kan het bij werken noodzakelijk zijn om tijdelijk een bemaling in te zetten. Aan een bemaling zijn er echter heel wat voorwaarden gekoppeld. 

VMx nieuws

 1. 11 mei 2021

  Honingbijen houden op je bedrijfsterrein?

  Weetje uit onze VMx-werkgroep voor interne milieucoördinatoren: het houden van bijenkasten op bedrijfsterreinen is geen ecologische keuze.

  Lees meer

 2. 11 mei 2021

  Wijziging energetische keuring airco's en verwarmingsaudit stookinstallaties

  Op de werkgroep voor interne milieucoördinatoren wordt veel besproken! Zo gingen we dieper in op het besluit van de Vlaamse regering (8 januari 2021) tot wijziging van diverse besluiten over leefmilieu betreffende de energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie. Concreet gaat dit over een wijziging van de keuringsfrequentie van de energetische keuring (om de 5 jaar) van airco’s en het toepassingsgebied van de verwarmingsaudit. Dit besluit is op 25 februari 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen en ging in voege op 7 maart 2021. Het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen

  Lees meer

 3. 7 mei 2021

  VLAREM-trein 2019

  De Vlaamse Regering heeft op 30 april de VLAREM-trein 2019 een eerste maal principieel goedgekeurd. 

  Lees meer