Ben jij milieuprofessional? Dan vind je hier wat je zoekt!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

.

VMx opleidingen

 1. Redactionele vaardigheden.jpg
  05 maart '24

  Opleiding competenties MER-coördinator: Redactionele vaardigheden

  Affligem

  Sinds 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet je naast een inhoudelijke opleiding van 100 uur over basiskennis inzake MER en de verschillende disciplines ook een 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 2. business-deal-collaboration-colleagues-1483933.jpg
  07 maart '24

  Opleiding competenties MER-coördinator: Communicatievaardigheden en krachtig communiceren

  Affligem

  Sinds 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet je naast een inhoudelijke opleiding van 100 uur over basiskennis inzake MER en de verschillende disciplines ook een 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 3. Werkgroep.jpg
  07 maart '24

  Online Werkgroep Onderwijsinstellingen milieuprofessionals

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze online werkgroep wordt georganiseerd voor coördinatoren die werkzaam zijn in Vlaamse opleidingsinstellingen die milieuprofessionals afleveren aan de arbeidsmarkt. 

VMx nieuws

 1. 27 februari 2024

  De restrictieve interpretatie van de vereenvoudigde vergunningsprocedure

  De vereenvoudigde vergunningsprocedure biedt allerlei voordelen voor de vergunningsaanvrager. Enerzijds moet er geen openbaar onderzoek worden gehouden, wat de inspraakmogelijkheden van derden aanzienlijk verkleint. Anderzijds moet de vergunningverlenende overheid een beslissing nemen binnen de 60 dagen na het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek, wat aanzienlijk korter is dan de normale beslissingstermijn van 105 dan wel 120 dagen na voormeld onderzoek in de gewone procedure.

  Lees meer

 2. 22 februari 2024

  Online infosessie watertoets en hemelwaterverordening

  Op dinsdag 20 februari organiseerde VMx de online infosessie over de watertoets en hemelwaterverordening.

  Lees meer

 3. 15 januari 2024

  Gevolgen van de verstrenging van de rechtspraak omtrent de stikstofimpact van aangevraagde projecten

  De laatste jaren heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen heel wat belangrijke arresten geveld omtrent de stikstofimpact van projecten. In deze rechtspraak stelde de Raad zich streng op, wat ertoe leidt dat de beoordeling van de stikstofimpact van een project steeds complexer wordt.

  Lees meer