Ben jij milieuprofessional? Dan vind je hier wat je zoekt!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

.

VMx opleidingen

 1. Werkgroep.jpg
  23 mei '24

  Online Werkgroep Onderwijsinstellingen milieuprofessionals

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze online werkgroep wordt georganiseerd voor coördinatoren die werkzaam zijn in Vlaamse opleidingsinstellingen die milieuprofessionals afleveren aan de arbeidsmarkt. 

 2. Brugge
  30 mei '24

  Infosessie Landschap Brugge en omgeving

  Op 30 mei gaan we op stap met Mischa Indeherberg in de omgeving van Brugge en Damme. We bekijken het huidig landgebruik en staan stil bij de centrale vraag hoe we de open ruimte (nog) slimmer kunnen inzetten om er de vele maatschappelijke verwachtingen, o.m. inzake landschap, biodiversiteit en klimaat, waar te maken. We staan ook stil bij de vraag hoe we de gebruikers en beheerders van de open ruimte, niet in het minst landbouwers, kunnen betrekken en overtuigen om hier mee werk van te maken.

 3. Werkgroep.jpg
  04 juni '24

  Werkgroep Interne milieucoördinatoren + bedrijfsbezoek Galloo

  Menen

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor interne milieucoördinatoren en vindt plaats bij Galloo in Menen op de site Ropswalle.  

VMx nieuws

 1. 13 mei 2024

  Nodige stabiliteitswerken leiden niet noodzakelijk tot verkrotting in een zonevreemde context

  De Raad voor Vergunningsbetwistingen benadrukte recent nogmaals het onderscheid tussen vergunningsplichtige stabiliteitswerken enerzijds en het vereiste niet-verkrot karakter om in aanmerking te komen voor toepassing van de zonevreemde basisrechten en functiewijziging anderzijds.

  Lees meer

 2. 10 mei 2024

  Wat moet je als milieucoördinator weten over stookinstallaties?

  Wat zijn stookinstallaties? Welke wetgeving bestaat er m.b.t. deze toestellen? Wat is er nodig voor een omgevingsvergunningsaanvraag? … Dat zijn enkele vragen die beantwoord werden in de online infosessie over stookinstallaties op 16 april.

  Lees meer

 3. 2 mei 2024

  Competente MER-coördinator

  Wil je een competente MER-coördinator worden? Dan is naast basiskennis een breed scala aan competenties vereist: communicatieve en redactionele vaardigheden, het vermogen om krachtig te communiceren, leiderschap en coaching, samenwerking, en de kunst van plannen en organiseren.

  Lees meer