Ben jij milieuprofessional? Dan heb je geluk!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

-

VMx opleidingen

 1. body-clean-clear-66346.jpg
  26 januari '21

  Online infosessie bedrijfsafvalwater

  Bij lozing van bedrijfsmatig afvalwater zijn diverse normenkaders van toepassing. Denk maar aan het onderscheid voor lozing in oppervlaktewater of riolering en algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen. 

 2. Planning.jpg
  28 januari '21

  Opleiding competenties MER-coördinator: Plannen en organiseren en integratieoefening

  Vanaf 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet men 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 3. 2021.jpg
  04 februari '21

  Online studiedag Overzicht milieuadministratie en voorjaarsverplichtingen

  Uit elke milieureglementering komen zelfcontroleverplichtingen.  Die verplichtingen kunnen ingedeeld worden per milieucompartiment. Daarnaast kan ook de frequentie variëren afhankelijk van type bedrijf of installatie.  

VMx nieuws

 1. 21 januari 2021

  VLAREMA 8: Verplichte sloopopvolging met traceersysteem om puin beter te recycleren

  De afvalstoffenwetgeving VLAREMA verplicht de bouwheer nu al om een sloopopvolgingsplan op te stellen, voor de afbraak van een groot gebouw plaatsvindt. Dit zijn niet residentiële gebouwen van meer dan 1000 m³ of in hoofdzaak residentiële gebouwen van meer dan 5000 m³. 

  Lees meer

 2. 20 januari 2021

  11 weetjes uit onze studiedag over het symbioseplatform en de sorteerverplichtingen voor bedrijven

  De VMx-studiedag op 19 januari (met 85 deelnemers) startte met een voorstelling van onze nieuwe voorzitter Bert Leysen, daarna gaf Yannick Dylst een uitgebreide uitleg en demo op het symbioseplatform, gevolgd door een toelichting door Tom Creten over sorteren in uw bedrijf.

  Lees meer

 3. 14 januari 2021

  Vierdaagse opleiding over biodiversiteit

  Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van bedrijfsterreinen.

  Lees meer