Ben jij milieuprofessional? Dan vind je hier wat je zoekt!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

.

VMx opleidingen

 1. Landschap.jpg
  11 mei '23

  Infosessie Landschapsvorming, hydrologie en natuurwaarden in de West-Vlaamse Scheldemeersen

  Tijdens deze excursie wordt de vorming van het meersen-/oeverwallenlandschap in de Bovenschelde besproken doorheen de laatste ijstijden tot op heden. De diverse landschapselementen en het watersysteem ter plaatse worden gekoppeld aan de ondiepe geologische bouw, bodemgebruik en natuurpotentieel. Er worden ook een 2 à 3 handboringen uitgevoerd.

 2. Foto opleiding biodiversiteit
  16 mei '23

  Infosessie Biodiversiteit in de bedrijfstuin - hoe begin je eraan?

  Onze natuur heeft enorm te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx deze basiscursus klaar staan voor jou als je eraan denkt om de eerste stappen te zetten richting een meer ecologisch en biodivers beheer van het bedrijfsterrein.

 3. beautiful-environment-field-570041.jpg
  23 mei '23

  Infosessie Plantensoorten

  Terreinen zo ecologisch mogelijk inrichten maakt meer dan ooit zijn weg bij vele van onze bedrijven. In veel gevallen gaat het over het inzaaien van bloemenweiden, aanplanten van struiken en bomen, een poel graven en dergelijke. In al deze gevallen nemen planten een cruciale plaats in.

VMx nieuws

 1. 20 maart 2023

  De werkgroep voor interne milieucoördinatoren: dat is geen klein bier

  In 1366 waren in Leuven al de eerste tekenen van bier brouwen. Stella Artois werd voor het eerst in 1926 gebrouwen als kerstbier. Vandaag de dag is de Stella-Artois brouwerij uitgegroeid is tot één van de grootste brouwerijen van de wereld. Het bier wordt in de Leuvense brouwerij gebrouwen en geëxporteerd naar maar liefst 100 landen.
  De VMx werkgroep voor interne milieucoördinatoren ging er vorige week met plezier op bezoek.
  Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn de prioriteiten in deze organisatie, en dat hebben we niet alleen gehoord, gezien, gevoeld maar ook geproefd! Ze mogen terecht trots zijn.

  Lees meer

 2. 28 februari 2023

  MER-toets op scherp

  In een recent vernietigingsarrest oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de mogelijke milieueffecten van een bronbemaling reeds moeten worden beoordeeld bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project, ook al laat het Omgevingsvergunningsdecreet toe dat de aanvraag voor die bronbemaling kan gebeuren tijdens de uitvoeringsfase.

  Lees meer

 3. 27 februari 2023

  De Emis Vito Navigator heeft geen geheimen meer voor de milieuprofessionals

  De navigator van Emis Vito is de tool bij uitstek die elke milieuprofessional bijna dagelijks gebruikt om wetgeving op te zoeken en op te volgen. Het is een informatiesysteem annex intelligente zoekmachine met alle voor Vlaanderen relevante wetgeving over milieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie.

  Lees meer