Milieunieuws - pagina 5 - pagina 5

3 augustus 2021

VLAREMA - wijziging 8

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe VLAREMA?

Lees meer

VMx nieuws

 1. 6 mei 2021

  MATIS: het Vlaamse materialen-informatiesysteem

  Op 23 april keurde de Vlaamse regering de uitvoering goed van het project “MATIS”. De uitbouw van dit Vlaams materialeninformatiesysteem zorgt voor een doorgedreven digitalisering van transportdocumenten van afvaltransporten, alsook de gegevensoverdracht over afval- en materiaalstromen.

  Lees meer

 2. 5 mei 2021

  Europese klimaatwet: Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord

  • Een collectieve broeikasgasemissiereductiedoelstelling van ten minste 55% tegen 2030
  • De oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering
  • Een tussentijds klimaatdoel voor 2040

  Lees meer

 3. 19 april 2021

  De nieuwe debietmeterplicht

  De nieuwe debietmeterplicht gaat in op 1 januari 2022. Vrijdag 26 februari 2021 is het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over debietmeters definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

  Lees meer