Milieunieuws - pagina 26 - pagina 26

7 juli 2021

Basisopleiding asbestinventarisatie

Schaaf je basiskennis rond asbest bij en stoom jezelf klaar voor de verplichte opleiding en het examen tot gecertificeerd asbestdeskundige 'inventarisatie'. Volg hiervoor het driedaagse voortraject van VMx.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 17 februari 2020

  Toegangsrechten omgevingsloket

  De bijzondere milieuvoorwaarden worden door de bevoegde overheid opgelegd in de omgevingsvergunning of de meldingsakte. Bij problemen met de uitvoering van een bepaalde bijzondere milieuvoorwaarde kan de exploitant een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde indienen.

  Lees meer

 2. 11 februari 2020

  Aangepaste verzekeringspolis voor VMx-leden

  In Vlarem II is opgenomen dat de externe milieucoördinator moet beschikken over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief beroepsaansprakelijkheid.
  De meeste leden sloten op vandaag al een verzekering beroepsaansprakelijkheid af.

  Lees meer

 3. 4 februari 2020

  Wist je dat Eijkelkamp…

  Wist je dat Eijkelkamp...

  • in samenwerking met vigerende overheden en onderzoeksinstellingen apparatuur ontwikkelt en produceert om infiltratieproeven uit te voeren om na te gaan hoe waterdoorlatend een bodem is of hoe snel verontreinigingen of grondwater zich kunnen verplaatsen in de bodem?

  Lees meer