Milieunieuws

12 april 2024

De Vlaamse regering verduidelijkt hoe onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied kan worden aangetoond

Een overheid mag overeenkomstig de zogenaamde ‘VEN-toets’, zoals vervat in artikel 26bis, §1 Natuurdecreet, geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied kan veroorzaken.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 12 januari 2024

  VMx verwelkomt 3 nieuwe bestuurders

  VMx verwelkomt met vreugde 3 nieuwe bestuurders! We zijn verheugd over hun komst, omdat het stuk voor stuk boeiende profielen zijn die een waardevolle aanvulling zullen vormen voor zowel VMx als haar leden.

  Lees meer

 2. 10 januari 2024

  Pesticiden en biociden

  Op 22 december organiseerde VMx de laatste online infosessie van 2023. Deze ging over pesticiden en biociden. In deze sessie kwam het volgende aan bod: wat zijn pesticiden en biociden, welke wetgevingen bestaan er en wat zijn de verplichtingen m.b.t. tot de verkoop en het gebruik van deze producten.

  Lees meer

 3. 8 januari 2024

  Rondgang van de milieucoördinator in de praktijk: waar let je op?

  Minstens ieder kwartaal voert een milieucoördinator een controlebezoek uit. In een verslag van de interne rondgang noteert die dan wat vastgesteld werd, samen met voorstellen om tekortkomingen te verhelpen. De stand van zaken van de openstaande actiepunten wordt hierin ook afgetoetst en het verslag wordt aan de verantwoordelijke bezorgd. Dit staat zo in artikel 4.1.9.1.3. van Vlarem II. Maar waar let je dan specifiek op in de praktijk?

  Lees meer

 4. 4 januari 2024

  Competente MER-coördinator

  Je wil een competente MER-coördinator worden? Dan heb je naast de basiskennis een diverse range van skills en competenties nodig: communicatieve en redactionele vaardigheden, leren krachtig communiceren, leiderschap en coaching, samenwerken en de kunst van plannen en organiseren.

  Lees meer

 5. 18 december 2023

  VMx Actieplan 2024

  VMx is dé beroepsvereniging van milieuprofessionals in Vlaanderen. Samen met onze 1300 leden werken we aan een duurzame samenleving met aandacht voor het samenspel van milieu, klimaat en economie.

  VMx werkt aan performante milieuzorg, geïntegreerd in organisaties en maatschappij, gestuwd door sterke milieuprofessionals.

  Lees meer

 6. 18 december 2023

  Over de voorziene modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit

  Op 14 juli 2023 keurde de Vlaamse decreetgever een voorontwerp van decreet goed tot wijziging van de regelgeving betreffende de omgevingsvergunning wat betreft de invoering van een modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit.

  Lees meer