Milieunieuws

14 juni 2021

VMx is en blijft een groeiende ledenvereniging gesteund door haar leden

Zoals de wetgeving ons oplegt, organiseerde VMx ook dit voorjaar haar Algemene Ledenvergadering. Een terugblik op 2020 leerde ons dat ondanks corona, VMx heel wat mooie doelstellingen behaalde. De snelle omschakeling naar online events, zorgde ervoor dat we ook in 2020 heel wat opleidingen konden aanbieden. Wanneer mogelijk schakelden we uiteraard terug naar fysieke events. Hoewel het aantal beperkt was, bleken ze zeer waardevol. Ook het ledenaantal van VMx kende in 2020 een kleine stijging.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 21 mei 2021

  Tussentijdse aanpak stikstofdepositie

  Voor een passende beoordeling van de effecten van stikstofuitstoot op speciale beschermingszones (Natura 2000) werd de voorbije jaren gebruik gemaakt van voorlopige significantiekaders in de context van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Kort samengevat werd op algemene wijze (aan de hand van de Impactscoretool) bepaald welke hoeveelheid stikstofuitstoot geen significant effect zou hebben op deze gebieden.

  Lees meer

 2. 11 mei 2021

  Honingbijen houden op je bedrijfsterrein?

  Weetje uit onze VMx-werkgroep voor interne milieucoördinatoren: het houden van bijenkasten op bedrijfsterreinen is geen ecologische keuze.

  Lees meer

 3. 11 mei 2021

  Wijziging energetische keuring airco's en verwarmingsaudit stookinstallaties

  Op de werkgroep voor interne milieucoördinatoren wordt veel besproken! Zo gingen we dieper in op het besluit van de Vlaamse regering (8 januari 2021) tot wijziging van diverse besluiten over leefmilieu betreffende de energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie. Concreet gaat dit over een wijziging van de keuringsfrequentie van de energetische keuring (om de 5 jaar) van airco’s en het toepassingsgebied van de verwarmingsaudit. Dit besluit is op 25 februari 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen en ging in voege op 7 maart 2021. Het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen

  Lees meer