VMx-opleidingen

 1. Werkgroep.jpg
  23 mei '24

  Online Werkgroep Onderwijsinstellingen milieuprofessionals

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze online werkgroep wordt georganiseerd voor coördinatoren die werkzaam zijn in Vlaamse opleidingsinstellingen die milieuprofessionals afleveren aan de arbeidsmarkt. 

 2. Brugge
  30 mei '24

  Infosessie Landschap Brugge en omgeving

  Op 30 mei gaan we op stap met Mischa Indeherberg in de omgeving van Brugge en Damme. We bekijken het huidig landgebruik en staan stil bij de centrale vraag hoe we de open ruimte (nog) slimmer kunnen inzetten om er de vele maatschappelijke verwachtingen, o.m. inzake landschap, biodiversiteit en klimaat, waar te maken. We staan ook stil bij de vraag hoe we de gebruikers en beheerders van de open ruimte, niet in het minst landbouwers, kunnen betrekken en overtuigen om hier mee werk van te maken.

 3. Werkgroep.jpg
  04 juni '24

  Werkgroep Interne milieucoördinatoren + bedrijfsbezoek Galloo

  Menen

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor interne milieucoördinatoren en vindt plaats bij Galloo in Menen op de site Ropswalle.  

 4. Biodiversiteit - meerjarig
  06 juni '24

  Infosessie Insecten en hun waardplanten

  De basis van de leefgebieden en van de voedselpiramides die er mee samengaan vertrekt in eerste instantie vanuit de bodem. Direct daarmee verbonden zijn de planten die er in groeien, en onmiddellijk daarop zijn de insecten geënt die een sleutelpositie innemen tussen de vegetarische en carnivorische werelden. 

 5. Werkgroep.jpg
  11 juni '24

  Werkgroep Sloopdeskundigen en deskundigen asbestinventarisatie

  Gentbrugge

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor de sloopdeskundigen en asbestdeskundigen inventarisatie die lid zijn van VMx. 

 6. brand.jpg
  11 juni '24

  Online infosessie brandpreventie voor milieucoördinatoren

  Brandpreventie is het voorkomen van brand. Brandpreventie gaat over maatregelen ter voorkoming van brand, ter voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, ter beperking van de schade in, aan en in de omgeving van een object bij brand en ter bestrijding van brand.

 7. Biodiversiteit - meerjarig
  12 juni '24

  Infosessie Biodiversiteit in de bedrijfstuin - hoe begin je eraan?

  Onze natuur heeft enorm te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx deze basiscursus klaar staan voor jou als je eraan denkt om de eerste stappen te zetten richting een meer ecologisch en biodivers beheer van het bedrijfsterrein.

 8. Klimaat.jpg
  13 juni '24

  Studiedag Duurzaam Bouwen voor milieucoördinatoren i.s.m. Departement Omgeving

  Het Departement Omgeving en VMx organiseren op 13 juni 2024 een studiedag. Op deze manier willen we de milieuprofessionals samenbrengen rond een thema dat nu en ook in de toekomst steeds belangrijker wordt. Zowel theorie als praktijkvoorbeelden komen aan bod.

 9. Inventaris chemische producten
  27 juni '24

  Online infosessie Inventaris chemische producten actualiseren en up to date houden

  Overal, in elk bedrijf, worden chemische stoffen gebruikt. Sommige zijn gevaarlijker dan anderen. Het is van belang om over de juiste informatie te beschikken, deze informatie op een goede manier bij te houden en periodiek te actualiseren. 

 10. Water natuur.jpg
  05 september '24

  Infosessie Hoe voorkomen we ingrijpende watertekorten in de toekomst?

  Grimbergen

  Deze infosessie gaat over alle facetten van water in ons dagelijks leven. Deze opleiding gaat buiten door en wordt gegeven tijdens een wandeling van 6 km. 

 11. batterijen.jpg
  12 september '24

  Online infosessie batterijen

  In elk bedrijf zijn batterijen aanwezig. Wat is van belang qua reglementering en wat moet je als milieucoördinator en milieuprofessional hierover weten?

 12. Werkgroep.jpg
  19 september '24

  Werkgroep externe milieucoördinatoren

  Gentbrugge

  VMx organiseert elk jaar 2 werkgroepen exclusief voor externe milieucoördinatoren.