VMx-opleidingen

 1. Water natuur.jpg
  25 augustus '22

  Infosessie Hoe voorkomen we ingrijpende watertekorten in de toekomst?

  Grimbergen

  Deze infosessie gaat over alle facetten van water in ons dagelijks leven. Deze opleiding gaat buiten door en wordt gegeven tijdens een wandeling van 6 km. 

 2. Werkgroep ziekenhuis.jpg
  06 september '22

  Studiedag Afvalwater Zorgsector

  De meeste ziekenhuizen zijn lid van VMx. Daarom bestaat sinds enkele jaren deze werkgroep voor milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis. Natuurlijk zijn ook milieucoördinatoren werkzaam in zorgbedrijven, jeugdverblijven, ... hierop welkom!

 3. Bodem Ontkiemend plantje
  07 september '22

  Online toelichting Promaz

  Promaz is een initiatief van de brandstoffensector. Het is een fonds dat erkend is door de overheid en dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen. Die verontreinigingen zijn ontstaan door lekkende mazouttanks en/of -leidingen, die gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen mét of zonder woonfunctie. 

 4. Werkgroep.jpg
  08 september '22

  Werkgroep mobiliteitsdeskundigen

  Elk jaar organiseert VMx tweemaal een werkgroep voor mobiliteitsdeskundigen en MER-deskundigen mobiliteit. 

 5. business-deal-collaboration-colleagues-1483933.jpg
  20 september '22

  Opleiding competenties MER-coördinator: Communicatievaardigheden en krachtig communiceren - 1

  Affligem

  Sinds 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet je naast een inhoudelijke opleiding van 100 uur over basiskennis inzake MER en de verschillende disciplines ook een 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 6. Foto asbest.jpg
  22 september '22

  Vooropleiding asbestinventarisatie - dag 1

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

 7. beautiful-environment-field-570041.jpg
  27 september '22

  Infosessie De invloed van klimaat op fauna/flora

  Machelen

  Deze infosessie, met spreker ecoloog Herman Dierickx, gaat over de invloed van klimaat op onze natuur, onze planten en dieren. 

 8. Werkgroep.jpg
  29 september '22

  Werkgroep Interne milieucoördinatoren + bedrijfsbezoek DAF Trucks

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep voor interne milieucoördniatoren wordt georganiseerd voor interne milieucoördinatoren en vindt plaats bij DAF Trucks in Westerlo. 

 9. Werkgroep.jpg
  30 september '22

  Werkgroep Sloopdeskundigen en deskundigen asbestinventarisatie

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor de sloopdeskundigen en deskundigen asbestinventarisatie die lid zijn van VMx. Deze werkgroep bestaat uit vaste vertegenwoordigers die actief zijn als extern sloopdeskundige maar staat ook open voor andere leden van VMx die actief zijn in deze materie. 

 10. wetgeving.jpg
  04 oktober '22

  Studiedag Update van het milieugerelateerde omgevingsrecht

  Gentbrugge

  Hoog tijd voor een korte update van alle recente wijzigingen binnen het milieugerelateerde omgevingsrecht.

 11. Foto asbest.jpg
  06 oktober '22

  Vooropleiding asbestinventarisatie - dag 2

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

 12. Heide
  06 oktober '22

  Opleiding PAS voor MER-deskundigen lucht en biodiversiteit

  Deze opleiding gaat over de stikstofproblematiek in de praktijk. Het betreft een terreinexcursie met gespecialiseerde informatie over stikstofdepositie en de effecten hiervan op stikstofgevoelige habitats.