VMx-opleidingen

 1. Werkgroep.jpg
  20 april '21

  Online werkgroep externe milieucoördinatoren

  VMx organiseert elk jaar 2 werkgroepen exclusief voor externe milieucoördinatoren. Deze vwerkgroep gaat online door via Zoom.

 2. Foto opleiding biodiversiteit
  27 april '21

  Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk

  Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van de bedrijfsterreinen.

 3. Taart.jpg
  29 april '21

  Online kennismakingsmoment nieuwe leden

  Wanneer je lid wordt van VMx word je deel van de VMx-familie. Daarom nodigen wij alle (nieuwe en potentiële) leden die vragen hebben over de werking van VMx uit voor een online kennismakingsmomentje: de ideale gelegenheid om kennis te maken met ons en onze werking! Maar uiteraard zijn alle leden met vragen van harte welkom.

 4. Bodem Ontkiemend plantje
  03 mei '21

  Online studiedag: bodem(wetgeving) in theorie en praktijk

  De bodem is een uniek levend ecosysteem dat geweldige diensten levert: het slaat water op en filtert het, het levert grondstoffen voor de productie van voedsel en brandstof, het slaat CO2 op, ... we bouwen en verbouwen (op) de bodem. We kunnen stellen dat de bodem de basis is van onze economie, en ons leven. Het is dus van belang dat we zorg dragen van onze bodem. 

 5. Werkgroep.jpg
  06 mei '21

  Online werkgroep Interne milieucoördinatoren

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor interne milieucoördinatoren. 

 6. Foto opleiding biodiversiteit
  11 mei '21

  Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk

  Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van de bedrijfsterreinen.

 7. Landschap.jpg
  18 mei '21

  Tweedaagse opleiding landschap lezen

  Deze tweedaagse opleiding, op 18 mei en 7 december, is gericht op MER-deskundigen biodiversiteit en landschap. In het voorjaar kijken we naar de biotiek en in het najaar richten we onze aandacht op de abiotiek. Dit doen we tijdens een wandeling van 10 kilometer in Oppem-Meise.

 8. Grasland.jpg
  20 mei '21

  Online infosessie: Graslanden

  In Vlaanderen is er 260 000 hectare grasland, waarvan slechts 1,2 % ecologisch waardevol is! Al de rest is een ecologische woestijn door te veel bemesting, pesticiden en een verkeerd beheer. Willen we betere biodiversiteit in Vlaanderen dan moeten we inzetten op graslanden. Graslanden zijn de sleutelpositie!

 9. Foto opleiding biodiversiteit
  25 mei '21

  Opleiding Biodivers groenbeleid - Theorie

  Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van de bedrijfsterreinen. 

 10. Bouwput.jpg
  28 mei '21

  Online infosessie Bemalingen

  Bij een hoge waterstand kan het bij werken noodzakelijk zijn om tijdelijk een bemaling in te zetten. Aan een bemaling zijn er echter heel wat voorwaarden gekoppeld. 

 11. Foto opleiding biodiversiteit
  01 juni '21

  Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk

  Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van de bedrijfsterreinen.

 12. Communicatie.jpg
  03 juni '21

  Tweedaagse Opleiding Communicatieskills voor milieucoördinatoren en toekomstige MER-coördinatoren

  Affligem

  Startende met een concrete praktijkcase van milieucoördinatoren bekwamen we ons gedurende 2 volle dagen in communicatie én dit op maat van de milieucoördinator en de  toekomstige MER-coördinator.