Over Opleiding competenties MER-coördinator: Plannen en organiseren

Opleiding competenties MER-coördinator: Plannen en organiseren

Sinds 1 januari 2020 moet een MER-coördinator erkend zijn, wat inhoudt dat zij een 100 uur durende opleiding over basiskennis van MER en verschillende disciplines moeten volgen, naast een aanvullende 40 uur durende opleiding gericht op de benodigde competenties.

De MER-coördinator is verantwoordelijk voor het samenstellen van een samenhangend MER, zowel inhoudelijk als organisatorisch, en leidt het team van erkende MER-deskundigen.

Met de introductie van de omgevingsvergunning en de integratie van milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker, gezien de strakke tijdschema's en de cruciale organisatie van het MER.

Hoewel het mogelijk is om een deel van de opleiding te volgen, wordt het sterk aanbevolen om de volledige opleiding te doorlopen.

Programma

We onthalen jou om half 9 en starten om 9 uur en eindigen rond 17u00. ’s Middags is er een gezonde lunch voorzien.

Hoe effectiever plannen, organiseren en omgaan met tijd.

  •  Feedbackronde
  • Oorzaken planningsfouten
  • Omgaan met afleiding of onverwachte situaties
  • Een handige tool om effectief om te gaan met tijd
  • Een stappenplan om planning en processen te optimaliseren

Trainer: Lieve Vander Linden van Deep LeVeL Teams

De andere dagopleidingen 'Competenties MER-coördinator' gaan ook door dit najaar door. Wanneer je alle opleidingsdagen volgt kom je aan 40 uur opleiding inzake competenties, zoals vereist.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 350,00
Niet-leden € 500,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137