Milieunieuws

14 juni 2021

VMx is en blijft een groeiende ledenvereniging gesteund door haar leden

Zoals de wetgeving ons oplegt, organiseerde VMx ook dit voorjaar haar Algemene Ledenvergadering. Een terugblik op 2020 leerde ons dat ondanks corona, VMx heel wat mooie doelstellingen behaalde. De snelle omschakeling naar online events, zorgde ervoor dat we ook in 2020 heel wat opleidingen konden aanbieden. Wanneer mogelijk schakelden we uiteraard terug naar fysieke events. Hoewel het aantal beperkt was, bleken ze zeer waardevol. Ook het ledenaantal van VMx kende in 2020 een kleine stijging.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 5 mei 2021

  Europese klimaatwet: Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord

  • Een collectieve broeikasgasemissiereductiedoelstelling van ten minste 55% tegen 2030
  • De oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering
  • Een tussentijds klimaatdoel voor 2040

  Lees meer

 2. 19 april 2021

  De nieuwe debietmeterplicht

  De nieuwe debietmeterplicht gaat in op 1 januari 2022. Vrijdag 26 februari 2021 is het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over debietmeters definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

  Lees meer

 3. 18 april 2021

  Drie aandachtspunten bij de opmaak van een omgevingsvergunningsaanvraag

  Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning te verlenen. Wij geven daarom graag enkele tips voor de opmaak van een goede vergunningsaanvraag.

  Lees meer