Milieunieuws - pagina 4 - pagina 4

15 september 2021

13 tips voor milieucoördinatoren

Deze tips werden gecapteerd uit de VMx Plus sessie over aansprakelijkheid van de milieucoördinator met sprekers Bart Gille en Kris Merckx van Sertius.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 7 juni 2021

  10 praktische tips voor meer biodiversiteit op jouw bedrijfsterrein

  Op 1 juni vond onze praktijkopleiding plaats over biodivers groenbeleid. Plaats van terreinbezoek is Vito in Mol. Bij Vito, maar ook bij de aanpalende bedrijven zoals SCK CEN streeft men naar natuurgebiedwaardige natuur met daartussen de bedrijfsgebouwen. Het is een groot terrein met heel diverse uitzichten: heide, bos, ruderaal grasland met pionierssoorten die groeien op verstoorde grond, ruigtegrasland, struisgrasland, … Leon en Frederik van Biotoop gaven ons tijdens een rondleiding meer uitleg over de hoe en waarom in dit biodivers beheer.

  Lees meer

 2. 2 juni 2021

  Manier van bemalen als deel van de oplossing voor droogteproblematiek

  Water wordt schaarser en het wordt droger. Vlaanderen heeft de vierde laagste waterbeschikbaarheid van alle OESO-landen en doet het daarmee slechter dan Spanje of Zuid-Italië. De manier van bemalingen uitvoeren is een deel van de oplossing voor de droogte. VMx hield hierover een drukbezette infosessie.

  Lees meer

 3. 21 mei 2021

  Tussentijdse aanpak stikstofdepositie

  Voor een passende beoordeling van de effecten van stikstofuitstoot op speciale beschermingszones (Natura 2000) werd de voorbije jaren gebruik gemaakt van voorlopige significantiekaders in de context van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Kort samengevat werd op algemene wijze (aan de hand van de Impactscoretool) bepaald welke hoeveelheid stikstofuitstoot geen significant effect zou hebben op deze gebieden.

  Lees meer