Milieunieuws

12 april 2024

De Vlaamse regering verduidelijkt hoe onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied kan worden aangetoond

Een overheid mag overeenkomstig de zogenaamde ‘VEN-toets’, zoals vervat in artikel 26bis, §1 Natuurdecreet, geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied kan veroorzaken.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 29 november 2023

  Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd voor vernietigingsberoep tegen afkeuring project-MER

  Artikel 105, §1 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt op limitatieve wijze tegen welke beslissingen een vernietigings- en/of schorsingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan worden opgestart. Hoewel de bewoordingen van dit artikel op het eerste zicht duidelijk lijken te zijn, hebben ze in het verleden reeds aanleiding gegeven tot discussie. Recent werd de Raad voor Vergunningsbetwistingen geconfronteerd met een dergelijke discussie.

  Lees meer

 2. 24 november 2023

  Wist je dat de Europese Commissie bezig is met het herzien van de Europese reglementering rond verpakkingen en verpakkingsafval?

  Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel voorgelegd van een nieuwe “Verordening Verpakkingen en Verpakkingsafval” ter vervanging van de bestaande richtlijn.

  Lees meer

 3. 8 november 2023

  Concreet aan de slag met CSRD

  Begin november vond de werkgroep plaats voor duurzaamheidscoördinatoren oftewel milieuprofessionals die ook verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid binnen de organisaties waar ze werkzaam zijn. En werkgroep werd hier wel letterlijk verstaan, want het is toch wel zwoegen als het op CSRD aankomt.

  Lees meer

 4. 31 oktober 2023

  SDS'en in de praktijk

  Op 26 oktober organiseerde VMx een online infosessie over SDS'en in de praktijk. In deze sessie werd door Nicole Otten dieper ingegaan op wat er zoal in een SDS moet staan en wat je met deze informatie kan of moet doen.

  Lees meer

 5. 16 oktober 2023

  (G)een risico bij het verlengen van de beslissingstermijn over omgevingsvergunningsaanvragen

  Het Omgevingsvergunningsdecreet legt aan de vergunningverlenende overheid in zowel eerste administratieve aanleg als in laatste administratieve aanleg strikte termijnen op waarbinnen zij een beslissing moet nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag. Het overschrijden van deze beslissingstermijnen leidt onverbiddelijk tot een stilzwijgende weigering of een stilzwijgende afwijzing van het administratief beroep. Wel voorziet het Omgevingsvergunningsdecreet in de mogelijkheid om in bepaalde gevallen deze beslissingstermijn te verlengen.

  Lees meer

 6. 11 oktober 2023

  Studiedag Handhaving voor milieucoördinatoren – een succes!

  Handhaving is het sluitstuk van een slagkrachtig omgevingsbeleid maar ook van de reguleringsketen. Afdeling Handhaving zet zich met 200 medewerkers in om een kwalitatieve leefomgeving voor onszelf en onze kinderen te realiseren.

  Lees meer