VMx-opleidingen

 1. Werkgroep.jpg
  18 april '24

  Werkgroep jonge milieuprofessionals (tot 35 jaar)

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Dit is een exclusieve werkgroep voor jonge milieuprofessionals tot 35 jaar.

 2. industrie1.jpg
  23 april '24

  Basisopleiding milieu(wetgeving)

  Affligem

  Deze dagopleiding richt zich tot medewerkers en leidinggevenden die geconfronteerd worden met milieuvragen en die op zoek zijn naar een korte opleiding waar de voornaamste en meestvoorkomende aspecten aan bod komen. Voor de milieucoördinator is het een mooie herhaling van de materie. 

 3. alternative-energy-blur-business-people-1076807.jpg
  25 april '24

  Studiedag Actualia in de omgevingsvergunning en algemene ledenvergadering

  Antwerpen

  Leden genieten van 5 studiedagen per jaar. Dit zijn 5 namiddagen waarop we samen bijleren over een relevant en actueel onderwerp en elkaar beter leren kennen door het netwerken.

 4. Werkgroep.jpg
  30 april '24

  Online Werkgroep externe milieucoördinatoren

  VMx organiseert elk jaar 2 werkgroepen exclusief voor externe milieucoördinatoren.

 5. industrie1.jpg
  14 mei '24

  Online infosessie Audit en rondgang milieucoördinator

  Wat is het verschil tussen een audit en de kwartaalrondgang van de milieucoördinator? Welke audits zijn er allemaal? Wat houden ze in? Wat zegt de wetgeving hierover? Hoe voer je een kwartaalrondgang uit? Waarmee moet je rekening houden? Hoe rapporteer je hierover? Hoe volg je dit verder op? ...

 6. Werkgroep.jpg
  16 mei '24

  Werkgroep mobiliteitsdeskundigen

  Periodiek organiseert VMx een werkgroep voor mobiliteitsdeskundigen en MER-deskundigen mobiliteit. 

 7. Brugge
  30 mei '24

  Infosessie Landschap Brugge en omgeving

  Op 30 mei gaan we op stap met Mischa Indeherberg in de omgeving van Brugge en Damme. We bekijken het huidig landgebruik en staan stil bij de centrale vraag hoe we de open ruimte (nog) slimmer kunnen inzetten om er de vele maatschappelijke verwachtingen, o.m. inzake landschap, biodiversiteit en klimaat, waar te maken. We staan ook stil bij de vraag hoe we de gebruikers en beheerders van de open ruimte, niet in het minst landbouwers, kunnen betrekken en overtuigen om hier mee werk van te maken.

 8. Biodiversiteit - meerjarig
  06 juni '24

  Infosessie Insecten en hun waardplanten

  De basis van de leefgebieden en van de voedselpiramides die er mee samengaan vertrekt in eerste instantie vanuit de bodem. Direct daarmee verbonden zijn de planten die er in groeien, en onmiddellijk daarop zijn de insecten geënt die een sleutelpositie innemen tussen de vegetarische en carnivorische werelden. 

 9. Werkgroep.jpg
  11 juni '24

  Werkgroep Sloopdeskundigen en deskundigen asbestinventarisatie

  Gentbrugge

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor de sloopdeskundigen en asbestdeskundigen inventarisatie die lid zijn van VMx. 

 10. brand.jpg
  11 juni '24

  Online infosessie brandpreventie voor milieucoördinatoren

  Brandpreventie is het voorkomen van brand. Brandpreventie gaat over maatregelen ter voorkoming van brand, ter voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, ter beperking van de schade in, aan en in de omgeving van een object bij brand en ter bestrijding van brand.

 11. Biodiversiteit - meerjarig
  12 juni '24

  Infosessie Biodiversiteit in de bedrijfstuin - hoe begin je eraan?

  Onze natuur heeft enorm te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx deze basiscursus klaar staan voor jou als je eraan denkt om de eerste stappen te zetten richting een meer ecologisch en biodivers beheer van het bedrijfsterrein.

 12. Klimaat.jpg
  13 juni '24

  Studiedag Duurzaam Bouwen voor milieucoördinatoren i.s.m. Departement Omgeving

  Het Departement Omgeving en VMx organiseren op 13 juni 2024 een studiedag. Op deze manier willen we de milieuprofessionals samenbrengen rond een thema dat nu en ook in de toekomst steeds belangrijker wordt. Zowel theorie als praktijkvoorbeelden komen aan bod.