VMx-opleidingen

 1. AB Inbev
  16 maart '23

  Werkgroep Interne milieucoördinatoren + bedrijfsbezoek AB-Inbev

  Leuven

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep voor interne milieucoördniatoren wordt georganiseerd voor interne milieucoördinatoren en vindt plaats bij AB-Inbev in Leuven.

 2. ADR.jpg
  30 maart '23

  Online infosessie ADR

  Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Dat verdrag, dat uitgaat van UNECE, werd inmiddels ondertekend door 53 landen.

 3. industrie1.jpg
  20 april '23

  Basisopleiding milieu(wetgeving)

  Gentbrugge

  Deze dagopleiding richt zich tot medewerkers en leidinggevenden die geconfronteerd worden met milieuvragen en die op zoek zijn naar een korte opleiding waar de voornaamste en meestvoorkomende aspecten aan bod komen. Voor de milieucoördinator is het een mooie herhaling van de materie. 

 4. alternative-energy-blur-business-people-1076807.jpg
  27 april '23

  Studiedag Energiegemeenschappen

  Gentbrugge

  Energiegemeenschappen zijn niet meer weg te denken uit het energiedebat. Wat betekent de term? Waar komt hij vandaan? Welke mogelijkheden biedt de nieuwe regelgeving voor bedrijven? Wat is de rol van de milieucoördinator hierin?

 5. Foto opleiding biodiversiteit
  16 mei '23

  Infosessie: Biodiversiteit in de bedrijfstuin - hoe begin je eraan?

  Onze natuur heeft enorm te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx deze basiscursus klaar staan voor jou als je eraan denkt om de eerste stappen te zetten richting een meer ecologisch en biodivers beheer van het bedrijfsterrein.

 6. beautiful-environment-field-570041.jpg
  23 mei '23

  Infosessie: Plantensoorten

  Terreinen zo ecologisch mogelijk inrichten maakt meer dan ooit zijn weg bij vele van onze bedrijven. In veel gevallen gaat het over het inzaaien van bloemenweiden, aanplanten van struiken en bomen, een poel graven en dergelijke. In al deze gevallen nemen planten een cruciale plaats in.

 7. Echa Reach
  25 mei '23

  Online infosessie: REACH

  REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam 'REACH' betekent Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals.

 8. ovam
  01 juni '23

  Studiedag i.s.m. OVAM

  Gent

  OVAM en VMx organiseren op 1 juni een studiedag voor milieucoördinatoren. In de voormiddag focussen we op het afval- en materialenbeleid. In de namiddag zoomen we in op bodem. We sluiten de dag met een netwerkmoment.  

 9. clp gevaarlijke stoffen
  29 juni '23

  Online infosessie CLP

  De CLP-verordening stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS, een systeem van de VN om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren. 

 10. Werkgroep.jpg
  12 september '23

  Werkgroep externe milieucoördinatoren

  VMx organiseert elk jaar 2 werkgroepen exclusief voor externe milieucoördinatoren.

 11. ADR.jpg
  28 september '23

  Online infosessie ADR: uitzonderingen en afwijkingen

  Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Dat verdrag, dat uitgaat van UNECE, werd inmiddels ondertekend door 53 landen.

 12. Industrie.jpg
  05 oktober '23

  Studiedag Handhaving

  Als je de milieuregelgeving niet naleeft kan dat opgemerkt worden door een toezichthouder of door de politie. Ook een burger kan dit signaleren zodat de bevoegde instantie ter plaatse kan komen om vaststellingen te doen.