VMx-opleidingen

 1. Echa Reach
  25 mei '23

  Online infosessie: REACH

  REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam 'REACH' betekent Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals.

 2. ovam
  01 juni '23

  Studiedag Afval/materialen en bodem i.s.m. OVAM

  Gent

  OVAM en VMx organiseren op 1 juni een studiedag voor milieucoördinatoren. In de voormiddag focussen we op het afval- en materialenbeleid. In de namiddag zoomen we in op bodem. We sluiten de dag met een netwerkmoment.  

 3. Parking vrachtwagens
  06 juni '23

  Opleiding Gebruik en onderhoud koolwaterstofafscheiders

  Hasselt

  Een koolwaterstofafscheider, KWS-afscheider, of ook wel olie- of benzineafscheider genoemd speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van afvoerwaters en het vermijden van verontreiniging. De KWS-afscheider verhindert en vermindert de hoeveelheid koolwaterstoffen in oppervlaktewaters en riolering. De afscheiders worden dus gebruikt om water belast met koolwaterstoffen te zuiveren. 

 4. Promo banner vmx netwerkevent 27 juni.jpg
  27 juni '23

  VMx wordt 25 jaar

  Antwerpen

  VMx, de beroepsvereniging van milieuprofessionals, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en dat laten we niet zomaar passeren. Op dinsdag 27 juni geven we een feestje bij Plein Publiek in Antwerpen.

 5. clp gevaarlijke stoffen
  29 juni '23

  Online infosessie CLP

  De CLP-verordening stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS, een systeem van de VN om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren. 

 6. Water natuur.jpg
  24 augustus '23

  Infosessie Hoe voorkomen we ingrijpende watertekorten in de toekomst?

  Grimbergen

  Deze infosessie gaat over alle facetten van water in ons dagelijks leven. Deze opleiding gaat buiten door en wordt gegeven tijdens een wandeling van 6 km. 

 7. Foto asbest.jpg
  05 september '23

  Vooropleiding asbestdeskundige inventarisatie - dag 1

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige-inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

 8. Foto asbest.jpg
  07 september '23

  Vooropleiding asbestdeskundige inventarisatie - dag 2

  Gentbrugge

  Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend asbestdeskundige inventarisatie verplicht bij verkoop van een woning of bedrijfsgebouw. Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar. OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen.

 9. Werkgroep.jpg
  12 september '23

  Werkgroep externe milieucoördinatoren

  VMx organiseert elk jaar 2 werkgroepen exclusief voor externe milieucoördinatoren.

 10. Klimaat.jpg
  14 september '23

  Studiedag Blauwgroen (i.s.m. Departement Omgeving)

  Brussel

  Het Departement Omgeving en VMx organiseren op 14 september een studiedag voor milieucoördinatoren met focus op blauwgroen! 

 11. binding-books-bound-colorful-272980.jpg
  21 september '23

  MER-studiedag

  Gentbrugge

  Naar jaarlijkse traditie organiseert VMx ook in 2023 een opleidingsdag voor de MER-deskundigen en MER-coördinatoren met een kort algemeen gedeelte en een gevarieerd programma waarin de verschillende disciplines aan bod komen. We sluiten deze dag af met een netwerkdrink.

 12. Afbeelding Folder Milieugebruiksruimte.PNG
  28 september '23

  VVOR Congres Milieugebruiksruimte: begin en einde van omgevingsrecht en omgevingsbeleid?

  Gent

  De term ‘milieugebruiksruimte’ is niet nieuw. In de nasleep van de Commissie Brundtland duikt de term voor het eerst op in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Een eerste definitie van het begrip wordt in 2010 opgenomen in de Nederlandse Crisis- en herstelwet: ‘binnen een ontwikkelingsgebied aanwezige marge tussen de bestaande milieukwaliteit en de voor dat gebied geldende milieukwaliteitsnormen, die kan worden benut voor milieubelastende activiteiten’.