Mijlpalen

VMx, van vrijblijvende werkgroep tot gevestigde waarde in de sector

VMx ontstond als een werkgroep voor milieucoördinatoren in 1996. Begin 1998 werd de vzw opgericht en doorheen de jaren groeide de organisatie uit tot de grootste Vlaamse beroepsvereniging voor milieuprofessionals.

ENKELE MIJLPALEN:

In 2012 wijzigt VMc, de beroepsvereniging van Vlaamse MilieuCoördinatoren, haar naam in VMx vzw. De organisatie rolt tevens een ambitieus actieplan uit met als centrale doelstelling VMx namens de Vlaamse milieuprofessional uit te bouwen tot een volwaardige gesprekspartner voor de overheid en de verschillende actoren, zowel op lokaal als op Europees vlak.
Om die ambities hard te maken, voert de organisatie intern een aantal organisatorische veranderingen en een inhoudelijke verbreding door.
Onder meer onder invloed van de invoering van nieuwe wetgeving (zoals VLAREL) wordt duidelijk dat de behoeften van de leden gewijzigd zijn.
Niet alleen de regeling van wettelijk vastgelegde functies, zoals milieucoördinator en MER-deskundige, wordt gewijzigd. Ook het volledige kader waarbinnen de milieuprofessional dagdagelijks werkt, wordt binnenstebuiten gekeerd.
Naast de verbreding naar MER- en milieudeskundige, maakt VMx werk van een verdieping van haar bestaande werking voor de interne en externe milieucoördinator alsook voor de milieuconsultant.

In 2011 erkent de Minister van Economie VMx als een professionele beroepsfederatie, waardoor VMx een mandaat in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO's kan opnemen.

In 2017 gaf de Vlaamse overheid het startschot voor de omgevingsvergunning. De lancering verliep op technisch vlak niet bepaald van een leien dakje. Het Departement Omgeving en VMx beslissen op dat moment om de handen in elkaar. De intensieve en constructieve samenwerking resulteert in het omgevingsloket zoals we het vandaag kennen: een vlotte werking, zoals het moet.

In 2018 maakt VMx een memorandum op voor de komende regionale en federale/Europese verkiezingen. In dit memorandum formuleert VMx prioritaire acties om de klimaat-, milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de overheid in te vullen en de bedrijven te stimuleren om minstens bewust en conform de omgevingswetgeving te exploiteren. Ook kan de overheid meer gebruik maken van de milieusector om de economische groei, tewerkstelling en duurzaamheid in Vlaanderen aan te zwengelen. Daarom formuleert VMx enkele concrete acties met focus op volgende zaken:

  1. Levenslang leren en permanente vorming
  2. Erkenningen
  3. Implementatie van de wetgeving
  4. Mobiliteit
  5. Inzetten op een kwaliteitsvolle omgevingsvergunning
  6. Nieuwe wetgeving

Om het beroep milieucoördinator in de schijnwerpers te plaatsen en het belang van deze functie te benadrukken, organiseert VMx in 2016 en 2019 een awarduitreiking voor de meest verdienstelijke milieucoördinator en het beste eindwerk milieucoördinator. Dit gekoppeld aan een netwerkevent en jobbeurs.

In 2020 richt VMx een eerste expeditie in, gevolgd door een VMx Plus! In deze lerende netwerken ligt de focus op issues waar milieuprofessionals mee worstelen. Deze issues worden opgelijst en de nota, het eindresultaat van deze expeditie, wordt verstuurd naar de lokale en Vlaamse overheden. Hierdoor komen deze praktijkproblemen hoog op de agenda bij het bestuur en wordt er concreet naar oplossingen gezocht.

En ook in 2021 blijft VMx niet stilstaan. De trend van externaliseren, privatiseren, besparingen binnen de overheid, … heeft mogelijks een invloed op de milieuprofessional. Daarom wordt dit jaar gefocust op de moderniseringsoefening van de milieueffectenrapportage en het erkenningensysteem.

VMx is en blijft een organisatie die de milieuprofessional centraal zet. To be continued!