Over Infosessie Insecten en hun waardplanten

Infosessie Insecten en hun waardplanten

De basis van de leefgebieden en van de voedselpiramides die er mee samengaan vertrekt in eerste instantie vanuit de bodem. Direct daarmee verbonden zijn de planten die er in groeien, en onmiddellijk daarop zijn de insecten geënt die een sleutelpositie innemen tussen de vegetarische en carnivorische werelden. 

Hoe dat in zijn werk gaat zien we in deze excursie in het voormalige zandwinningsgebied Bos van Aa in Zemst, waar heel wat aan elkaar grenzende biotopen evenveel voorbeelden zijn van hoe deze leefwerelden functioneren.

Het gaat dan uiteraard over eten en gegeten worden, maar evengoed over de levenscycli van de aanwezige representatieve soorten, en hoe we ze alle ontwikkelingskansen kunnen geven via gerichte inrichting en beheer.

De voorbeelden die we hier zien kunnen we zo goed als één op één toepassen op onze bedrijventerreinen of privétuinen.

Na deze dag keer je huiswaarts met de nodige kennis over de mechanismen die een belangrijke schakel vormen tiussen de abiotische en biotische wereld, en hoe we daar zo positief mogelijk kunnen op ingrijpen.

De lesgever is Herman Dierickx die we intussen kennen als regelmatig docent bij VMx.

We spreken af om kwart na 9 en starten de opleiding om half 10. Iedereen voorziet eigen lunch. VMx voorziet voor iedereen een pakketje met drinken en tussendoortjes. De dag eindigt om 16u00.

Milieucoördinatoren, MER-coördinatoren en MER-deskundigen biodiversiteit ontvangen een attest permanente vorming (6u).

*Foto genomen door Herman Dierickx

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 200,00
Niet-leden € 300,00

Deelnameprijzen excl. btw

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137