Over Studiedag CSRD en EMAS (i.s.m. Departement Omgeving)

Studiedag CSRD en EMAS (i.s.m. Departement Omgeving)

Cliquez ici pour la version en langue française.

Jaarlijks wordt een EMAS-dag georganiseerd door het Departement Omgeving. In 2024 focust deze studiedag niet alleen op EMAS, maar ook op CSRD. Hiervoor slaan het Departement Omgeving en VMx de handen in elkaar. 

Wat maakt een bedrijf duurzaam en hoe wordt over die duurzaamheid gerapporteerd? Om hierop een antwoord te bieden, heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geschreven. Hiermee wordt het volledige scala aan ESG (environmental, social, governance) onderwerpen afgedekt.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 9u00: Verwelkoming – Onthaal met koffie/thee/koekje
 • 10u00: Inleiding en voorstel programma door Toon Denys, secretaris-generaal, departement Omgeving
 • 10u10: Impact van de Europese duurzaamheidsregelgeving op KMO’s (incl. duurzaamheidsbenchmark) door Möbius en Koen Miseur, afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij, departement Omgeving
 • 10u40: Ondersteuningsinitiatieven van de verschillende gewesten ihkv duurzaamheid door Nga Nguyen Le Thuy, Leefmilieu Brussel (incl. map met websites met informatie van de verschillende gewesten voor de deelnemers)
 • 11u00: Koffiepauze
 • 11u30: EMAS en de ontwikkeling van een koolstofarme strategie voor Leefmilieu Brussel, door Els Debacker
 • 12u00: Verschil tussen ISO 14001 en EMAS + revisie ISO 14001 + overschakeling naar ISO/IEC 17029 voor EMAS door Francis Noyen, adviseur Minaraad en EMAS-expert BELAC
 • 12u30: Lunchpauze
 • 13u30: CSRD en EMAS door Pantarein
 • 15u30: Duurzaamheidsrapportering in de praktijk - proefproject voor de begeleiding van 4 Waalse (niet EMAS-geregistreerde) bedrijven door Auriane Mazy, Service public de Wallonie, Direction du Développement durable
 • 15u50: Eindconclusie van de dag door VMx
 • 16u00: Napraten met een drankje

Er is simultaanvertaling voorzien voor wie hier nood aan heeft. 

Deze studiedag is zeker en vast ook nuttig als je bedrijf niet deelneemt aan EMAS. Deze opleiding telt mee als permanente vorming voor milieucoördinatoren.

De inschrijvingen worden afgesloten op 15 september.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Gratis deelname mits inschrijving Gratis