Over Opleiding competenties MER-coördinator: Communicatievaardigheden en krachtig communiceren

Opleiding competenties MER-coördinator: Communicatievaardigheden en krachtig communiceren

Sinds 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet je naast een inhoudelijke opleiding van 100 uur over basiskennis inzake MER en de verschillende disciplines ook een 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief MER te bekomen is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dit verwezenlijken is de taak van de MER-coördinator.


De MER-coördinator heeft de leiding over het team van de erkende MER-deskundigen en staat in voor de organisatorische aspecten binnen het MER waarbij onder meer communicatie met de verschillende partijen en aansturing en coaching van het team belangrijk zijn. Daarnaast is de MER-coördinator ook verantwoordelijk voor de scoping, de uitwerking van de disciplines die binnen het MER niet als sleuteldiscipline worden beschouwd, de algemene hoofdstukken (inleidende en besluitende hoofdstukken) en de niet-technische samenvatting.

Met de invoering van de omgevingsvergunning en de integratie van de milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker aangezien het MER binnen een zeer strakke timing afgewerkt zal moeten worden en een goede organisatie van de opmaak nog crucialer wordt.

Programma

We onthalen jou om half 9 en starten om 9 uur en eindigen rond 17u00. ’s Middags is er een gezonde lunch voorzien.

De deelnemer leert een aantal vaardigheden die hem zullen helpen bekwamer, flexibel en veerkrachtig te worden in algemene communicatie met anderen. Daarnaast krijgt hij inzicht in een aantal participatieve vaardigheden en tools, om te komen tot een participatieve werksfeer en samenwerking.

Communicatieve vaardigheden

 • Inzicht krijgen in het communicatiemodel
 • De kaart is niet het gebied
 • Vaardiger worden in de belangrijkste communicatieve vaardigheden:
  • verbinding opbouwen en leren afstemmen
  • oordeelloos en diep luisteren, 
  • samenvatten en structureren, 
  • divergerende en convergente vragen leren stellen
  • middels taal en lichaam spiegelen
  •  feedback geven en ontvangen
  • geweldloze communicatie

Participatieve vaardigheden

 • motiveren in eigenaarschap bij medewerkers en/of collega's
 • faciliteringsvaardigheden
 • een aantal tools en werkvormen om participatief te werken

Krachtig communiceren

De deelnemer leert te spreken vanuit zijn eigen kracht, enthousiasme en visie, terwijl hij in verbinding blijft met de ander (of de groep).

 • werken met perceptuele posities (leren de situatie bekijken vanuit verschillende posities)
 • leren afstemmen op en leren gebruiken van de communicatieve voorkeurskanalen 
 • intentie en outcome van de communicatie leren formuleren
 • mentale stemming en lichaamshouding activeren om te komen tot boodschap met kracht

Trainer: Lieve Vander Linden van Deep LeVeL Teams

De andere dagopleidingen 'Competenties MER-coördinator' zijn ook in maart gepland. Wanneer je alle opleidingsdagen (6) volgt kom je aan 40 uur opleiding inzake competenties, zoals vereist.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 350,00
Niet-leden € 500,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De kmo-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de kmo-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener kmo-portefeuille DV.O207084