Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

19 juni 2022
by Sylvie Baert

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil de Vlaamse Regering Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken.

Op 22 april 2022 zijn de ministeriële besluiten die nodig zijn om het asbestattest van start te laten gaan gepubliceerd. De invoering van het asbestattest treedt zeven maanden na deze publicatie in werking. Dus vanaf 23 november 2022 moet bij elke overdracht van een pand dat gebouwd is voor 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper. De verplichting geldt voor elke overdracht waarvan het compromis of de verkoopsovereenkomst ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

Heb je interesse om deskundige asbestinventarisatie te worden?

VMx organiseert de vrijwillige vooropleiding. Op 22 september en 6 oktober gaat de volgende editie door én er is nog plaats. Dit is niet de verplichte opleiding waarna je de OVAM-erkenning kan aanvragen. Deze vrijwillige opleiding heeft enkel tot doel om je voldoende basiskennis te geven voor de verplichte opleiding. 

VMx organiseert niet de verplichte opleiding. De 4 partijen Certipro, COPRO, SKH en DNV zijn kandidaat certificatie-instellingen en geven die verplichte opleidingen i.s.m. hun eigen partners (Fedasbest, Confocus, Praxis Training, OCB Group Training Center: zie https://ovam.vlaanderen.be/certificatie).

Als je de vooropleiding bij VMx gevolgd hebt, krijg je wel 10% korting bij Fedasbest. Wij spreken ons echter niet uit over welke partij de meest kwalitatieve opleidingen aanbiedt, omdat we daar geen zicht op hebben. Dus je kiest geheel vrij uiteraard.

“We bedanken VMx als sectorvertegenwoordiger voor de constructieve bijdragen bij de totstandkoming van deze teksten rond het asbestattest. We hopen de samenwerking op deze positieve manier te kunnen verderzetten.” Evy Troch, OVAM