Eijkelkamp

Eijkelkamp Soil & Water, een Royal Eijkelkamp Company, is sinds 1911 uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van onderzoeksapparatuur voor bodem en water. Samen met de andere Royal Eijkelkamp bedrijven, Eijkelkamp SonicSampDrill, Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions en Eijkelkamp Academy, richt Eijkelkamp Soil & Water zich met de producten en diensten op het ondersteunen van duurzaam land- en watergebruik. Eijkelkamp Soil & Water opereert binnen de volgende 6 thematieken: Vervuiling, Voedselzekerheid, Landdegradatie, Natuurlijke hulpbronnen, Land ontwikkeling en Verstedelijking. Onze medewerkers zijn dagelijks vol passie bezig met het bedenken en leveren van oplossingen die binnen deze thematieken het verschil maken.

Wist je dat Eijkelkamp…

  • apparatuur produceert en diensten aflevert zodat infiltratieproeven kunnen uitgevoerd worden om na te gaan hoe waterdoorlatend een bodem is of om na te gaan hoe snel verontreinigingen of grondwater zich kunnen verplaatsen in de bodem?
  • apparatuur produceert en diensten aflevert zodat via sonderingen de weerstand en kleefkracht van de grond kan gemeten worden? Dit is belangrijk bij bouw- en infrastructuurwerken.
  • wetenschappelijke studies uitvoert samen met VITO en het INBO? Deze studies handelen over bijvoorbeeld de bemonstering van sedimenten in een sliblaag bij vermoeden van aanwezigheid van zware metalen en de meting van nitraten in bodems. Een ander gekend project is ‘het sprekend bos’ waarbij verschillende metingen worden uitgevoerd in Vlaamse bossen om na te gaan wat de invloed is van grondwaterverlaging op bossen, …
  • meetpunten heeft in verschillende rivieren en beken in Vlaanderen? Op deze manier wordt de pH, conductiviteit, organische belasting, debiet, … gemonitord en kan er snel ingegrepen worden bij overstromingen, calamiteiten, …
  • sonische boorapparatuur produceert voor het uitvoeren van heel diepe boringen voor geothermie.
  • handboren nog ambachtelijk produceert? Dit gebeurt door een smid die elke handboor ambachtelijk afwerkt.
  • erkend is als opleidingscentrum door OVAM en opleidingen organiseert voor bodemsaneringsdeskundigen?

Wil je Eijkelkamp nog beter leren kennen? Houd dan alvast 5 juni vrij in je agenda voor hun jaarlijkse demodag waarbij je kan kennismaken met de apparatuur en innovaties die zij produceren inzake bodem en water.

Hier vind je alvast hun laatste magazine!

Contact
Bestellingen - order@eijkelkamp.com
Verkoopinformatie - sales@eijkelkamp.com
Eijkelkamp Academy - academy@eijkelkamp.com
Service - service@eijkelkamp.com

https://www.eijkelkamp.com/

Nijverheidsstraat 30
6987 EM Giesbeek
Nederland