Over Studiedag Groenblauw (i.s.m. Departement Omgeving)

Studiedag Groenblauw (i.s.m. Departement Omgeving)

Het Departement Omgeving en VMx organiseren op 14 september 2023 een studiedag rond het thema groenblauw (natuur, biodiversiteit en water). Op deze manier willen de partners de milieuprofessionals samenbrengen rond een thema dat nu en ook in de toekomst steeds belangrijker wordt. Zowel theorie als praktijkvoorbeelden komen aan bod. 
Vergroot uw kennis en netwerk rond het thema Groenblauw en schrijf je in tegen uiterlijk 1 september 2023.

  • 09u00 – 09u45: Ontvangst met koffie
  • 09u45 – 10u00: Inleiding - Departement Omgeving
  • 10u00 – 11u00: Waterbewust bouwen en groenblauwpeil – Riet Lismont, VLARIO
  • 11u00 – 12u00: Toelichting rond groenblauw advies – Aquafin 
  • 12u00 – 13u00: Lunch  
  • 13u00 – 13u40: Groenblauwe maatregelen op bedrijventerreinen: klimaatadaptatie en winst voor biodiversiteit – Joachim Hollevoet, Wienerberger
  • 13u40 – 14u20: Samen aan duurzaam waterbeheer doen op het bedrijventerrein – case Tielt-Noord – Johan Ceulemans en Dieter Cuypers, VITO 
  • 14u20 – 15u20: Keynote: Uitdagingen voor de toekomst – Marjolein Vanoppen, Universiteit Gent/CAPTURE 
  • 15u20 – 15u30: Uitleiding – VMx
  • 15u30: Netwerkreceptie

Deze opleiding telt mee als permanente vorming voor milieucoördinatoren, MER-deskundigen biodiversiteit, water en klimaat.