Over Opleiding competenties MER-coördinator: Redactionele vaardigheden

Opleiding competenties MER-coördinator: Redactionele vaardigheden

Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief MER te bekomen is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dit verwezenlijken is de taak van de MER-coördinator.

De MER-coördinator heeft de leiding over het team van de erkende MER-deskundigen en staat in voor de organisatorische aspecten binnen het MER waarbij onder meer communicatie met de verschillende partijen en aansturing en coaching van het team belangrijk zijn. Daarnaast is de MER-coördinator ook verantwoordelijk voor de scoping, de uitwerking van de disciplines die binnen het MER niet als sleuteldiscipline worden beschouwd, de algemene hoofdstukken (inleidende en besluitende hoofdstukken) en de niet-technische samenvatting.

Met de invoering van de omgevingsvergunning en de integratie van de milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker aangezien het MER binnen een zeer strakke timing afgewerkt zal moeten worden en een goede organisatie van de opmaak nog crucialer wordt.

Het is mogelijk om een deel van de opleiding te volgen maar het is sterk aangeraden om de volledige opleiding te volgen.

Programma

We onthalen jou om half 9 en starten om 9 uur. 

Tot 12u30 focussen we voor het deeltje over redactionele vaardigheden op de specifieke noden en kwaliteiten die nodig zijn bij het schrijven van een “milieueffectrapport”. Hiervoor werken we samen met Farida Barki van Wablieft. 

Na de training:
  • heb je ervaren dat het mogelijk is om professionele en inhoudelijk correcte teksten te schrijven in duidelijke taal
  • kan je aanduiden wat een tekst (on)duidelijk maakt
  • kan je zes tips voor duidelijke taal opsommen en begrijp je hoe de tips werken
  • kan je korte stukken tekst herschrijven in duidelijke taal

Na de lunch komt een ervaren MER-coördinator aan het woord. We gaan vb. dieper in op de niet-technische samenvatting  en de rol hierin van de MER-coördinatoren. We ronden af met een toelichting van Team MER en een vooruitblik op de rest van het programma van deze opleiding. 

De andere dagopleidingen 'Competenties MER-coördinator' gaan ook door in maart 2024. Wanneer je alle opleidingsdagen volgt kom je aan 40 uur opleiding inzake competenties, zoals vereist.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 350,00
Niet-leden € 500,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137