Over Opleiding competenties MER-coördinator: Leiderschap

Opleiding competenties MER-coördinator: Leiderschap

Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief MER te bekomen is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dit verwezenlijken is de taak van de MER-coördinator.

De MER-coördinator heeft de leiding over het team van de erkende MER-deskundigen en staat in voor de organisatorische aspecten binnen het MER waarbij onder meer communicatie met de verschillende partijen en aansturing en coaching van het team belangrijk zijn. Daarnaast is de MER-coördinator ook verantwoordelijk voor de scoping, de uitwerking van de disciplines die binnen het MER niet als sleuteldiscipline worden beschouwd, de algemene hoofdstukken (inleidende en besluitende hoofdstukken) en de niet-technische samenvatting.

Met de invoering van de omgevingsvergunning en de integratie van de milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker aangezien het MER binnen een zeer strakke timing afgewerkt zal moeten worden en een goede organisatie van de opmaak nog crucialer wordt.

Programma

We onthalen jou om half 9 en starten om 9 uur en eindigen rond 17u00. ’s Middags is er een heerlijke en gezonde buffetlunch voorzien.

Je leert als leidinggevende je mensen op een motiverende manier aan te sturen. Het opbouwen van zelfkennis, een zicht krijgen op het functioneren en drijfveren van je medewerker, en hoe je effectief delegeert maken deel uit van de thema’s die we zullen behandelen.

  • Reflectie op je leiderschapsstijl, je kernkwaliteiten en valkuilen binnen leidinggeven.
  • Leidinggeven afstemmen op de situatie en volgens wat nodig is.
  • Effectief leren delegeren en opvolgen
  • Zelfsturing en eigenaarschap van je medewerkers aanmoedigen en motiveren

Trainer: Lieve Vander Linden van Deep LeVeL Teams

De andere dagopleidingen 'Competenties MER-coördinator' gaan ook door in maart 2024. Wanneer je alle opleidingsdagen volgt kom je aan 40 uur opleiding inzake competenties, zoals vereist.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 350,00
Niet-leden € 500,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De kmo-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de kmo-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener kmo-portefeuille DV.O207084