Over Online infosessie ATEX

Online infosessie ATEX

De ATEX-regelgeving legt alle veiligheidsvereisten vast voor zones waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn door onder meer brandbare dampen, nevels, gassen of stoffen. De ATEX-regelgeving vloeide voort uit twee Europese richtlijnen. Beiden werden omgezet in Belgische wetten via een Koninklijk Besluit en de Codex-welzijnswetgeving. Bedrijven moeten ook de veiligheidsvoorschriften van het AREI naleven voor zones met ontploffingsgevaar.

In deze online infosessie geeft spreker Yves Liesenborghs meer uitleg over ATEX. Er wordt hierbij gefocust op hetgeen dat van belang is voor de milieucoördinator. Een antwoord op o.a. volgende vragen wordt gegeven:

  • Wat is ATEX?
  • Wanneer spreken we van een gas- damp- nevel- of stofexplosiegevaar?
  • Welke installaties en/of activiteiten kunnen in jouw bedrijf onder ATEX vallen?
  • Hoe kan je je in regel stellen?
  • Wanneer moet je een ATEX-keuring laten uitvoeren? En om de hoeveel tijd?
  • Wat houdt de zonering juist in?
  • Is er link met de VLAREM-rubrieken? Of is er een koppeling met AREI?
  • ...

We onthalen jou in de online sessie om 9u50 en gaan van start om 10 uur. We ronden af om kwart na 12. Uiteraard is er ruim tijd voorzien voor het stellen van vragen. 

Milieucoördinatoren ontvangen een attest permanente vorming (2u) na deelname. 

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 120,00
Niet-leden € 240,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De kmo-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de kmo-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener kmo-portefeuille DV.O207084