Over Studiedag Afvalwater in de zorgsector

Studiedag Afvalwater in de zorgsector

Voor de VMx-leden werkzaam in de zorgsector organiseert VMx een studiedag. We focussen hierbij op het afvalwater. Deze studiedag gaat door bij Aquafin in Antwerpen. 

Het programma ziet er als volgt uit:

9u30 – 10u00: Onthaal met koffie

10u00 – 12u30: Deel 1: Vergunningstechnisch (Hugo Desmet en Kristof Vanacker, Witteveen+Bos)

 • Scheiding van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater, hemelwater
 • Lozing afvalwater in oppervlaktewater/openbare riolering
 • Normen die van toepassing zijn in een ziekenhuis: Waar moeten we eerst naar kijken en welke normen primeren boven de andere?
 • Wanneer moet een norm/ bijzondere milieuvoorwaarde aangevraagd worden?
 • Lijst gevaarlijke stoffen + gesprek

12u30 – 13u15: Lunch

13u15 – 15u00: Deel 2: Meetresultaten (Hugo Desmet en Kristof Vanacker, Witteveen+Bos)

 • Gedetailleerde afvalwatermeetcampagne voor de afvalwaterheffingsaangifte – Hoe loopt dit in de praktijk, los van de regels en formules?
 • Op voorhand aangeleverde meetresultaten (afvalwatermeetcampagne, zelfcontroleprogramma, metingen milieu-inspectie) worden in groep besproken: wat hebben we gemeten in ons effluent (restanten medicatie, …) – Hoe gaan we daarmee om? Welke parameters bemonsteren de aanwezige ziekenhuizen?
 • Verwerkbaarheid van afvalwater
  • Verbrijzelaars zorgen ervoor dat het afvalwater veel cellulose bevat
  • Zijn er vochtige doekjes die wel geloosd mogen worden?
  • Wat zijn interessante verhoudingen van bv. N/P, BOD/COD en heb je hier impact op?
  • Lozen van aspiratievloeistoffen (Neptune Stryker)
 • Wat zijn de verwachtingen naar de toekomst toe voor wetgeving? Vb. verstrenging regenwaterafkoppeling, normen, wat als iedereen de omschakeling maakt naar verbrijzelaars, …

15u00 – 15u30: Koffiepauze

15u30 – 16u30: Geneesmiddelen in Water – Een perspectief vanuit Aquafin (Birte Raes, Aquafin)

Deze studiedag is gratis voor VMx-leden. Niet-leden kunnen lid worden of betalen een deelnameprijs van 125 euro. 

Prijzen

Deze opleiding is gratis voor leden.

Niet-leden betalen 125 euro voor deelname aan deze studiedag. 

Deel met anderen