Over Opleiding PAS

Opleiding PAS

Deze opleiding gaat over de stikstofproblematiek in de praktijk. Het betreft een terreinexcursie met gespecialiseerde informatie over stikstofdepositie en de effecten hiervan op stikstofgevoelige habitats. 

Voorlopig programma: 

We spreken om 9 uur af aan de parking van Noord Grenspark (Verbindingsstraat, Kalmthout).

1. De Nol: venig moeras met naastliggende duinen

Frederick Naedts (Natuurpunt): De Nol (herstelmaatregelen hydrologie, vegetatiebeheer duinen en veen, evolutie sinds beheermaatregelen, (aangekocht van privé-eigenaar 10-20 jaar geleden)

Geert De Blust (INBO): historiek beheer en effectgerichte/brongerichte maatregelen Kalmthoutse heide, auteur rapport PAS maatregelen Kalmthoutse Heide

2. Landbouwbedrijf op Achterste Hoeven: Brongerichte maatregelen veestallen

David De Pue (ILVO): Focus op gedrag NH3 en technische oplossingen in de verschillende landbouwsectoren.

3. Middaglunch: iedereen voorziet eigen lunch

4. Grote Meer en Steertse Heide

Ruurd van Diggelen (UA): herstelmaatregelen, relatief aandeel van water, fosfaat, nitraat via afstroming en grondwater, NOx/NHx via de lucht

Filip Lauryssen (SWECO):effectgerichte maatregelen hydrologie en fosfor: afweging keuze fosfaatfilter tov filters gericht op nitraat

Rik Zegers (SWECO): methodiek staat van instandhouding verschillend tussen NL en Vlaanderen, methodiek beoordeling PAS verschillend tussen NL en Vlaanderen

Henk Siepel (of Joost Vogels) WUR: N rol van stikstof vermesting en verzuring voor fauna op heischrale terreinen

Om 16u30 ronden we af.

Foto door Jasmijn Van der Maaten: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/natuur-buiten-weg-paarse-bloemen-9481033/

Deze opleiding wordt georganiseerd voor MER-deskundigen lucht biodiversiteit, klimaat en milieucoördinatoren.

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 250,00
Niet-leden € 400,00

Deelnameprijzen excl. btw

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de KMO-portefeuille. Op de online registratiemodule van de KMO-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137

Deel met anderen