Over Opleiding competenties MER-coördinator: Samenwerken - 4

Opleiding competenties MER-coördinator: Samenwerken - 4

Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief MER te bekomen is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dit verwezenlijken is de taak van de MER-coördinator.

De MER-coördinator heeft de leiding over het team van de erkende MER-deskundigen en staat in voor de organisatorische aspecten binnen het MER waarbij onder meer communicatie met de verschillende partijen en aansturing en coaching van het team belangrijk zijn. Daarnaast is de MER-coördinator ook verantwoordelijk voor de scoping, de uitwerking van de disciplines die binnen het MER niet als sleuteldiscipline worden beschouwd, de algemene hoofdstukken (inleidende en besluitende hoofdstukken) en de niet-technische samenvatting.

Met de invoering van de omgevingsvergunning en de integratie van de milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker aangezien het MER binnen een zeer strakke timing afgewerkt zal moeten worden en een goede organisatie van de opmaak nog crucialer wordt.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat een MER-coördinator geen MER-deskundige hoeft te zijn. Deze taak kan ook uitgevoerd worden door een milieucoördinator die de erkenning van MER-coördinator heeft, in het geval dat hij/zij niet het MER coördineert van het bedrijf in kwestie (nog steeds onafhankelijk optreden).

Het is mogelijk om een deel van de opleiding te volgen maar het is sterk aangeraden om de volledige opleiding te volgen.

Programma

We onthalen jou om half 9 en starten om 9 uur en eindigen rond 17u00. ’s Middags is er een heerlijke en gezonde buffetlunch voorzien.

Hoe kun je een bijdrage leveren in de harmonie, het samenwerkingsproces en de resultaten van een team of groep? Welke rol kun je daar zelf in spelen? Je leert om pro-actief te handelen en je bewust te worden van je eigen bijdrage aan het team- of groepsresultaat.

  • Principes van goede samenwerking
  • Inzicht krijgen op je eigen bijdrage aan het team of de groep en je persoonlijke effectiviteit hierin verbeteren
  • Leren werken met de verschillende rollen binnen samenwerking

Trainer: Ann Sterckx

De andere dagopleidingen 'Competenties MER-coördinator' gaan door op 20/9, 11/10, 13/10, 27/10 en 8/11. Wanneer je alle opleidingsdagen volgt kom je aan 40 uur opleiding inzake competenties, zoals vereist.

Aanmelden

Geen tickets beschikbaar.

Prijzen

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137

Deel met anderen