Over Infosessie Landschap Beveren & Sint-Gillis-Waas

Infosessie Landschap Beveren & Sint-Gillis-Waas

Algemene beschrijving opleiding

De opleiding beoogt om cursisten te helpen in denkprocessen inzake landschapsbouw, landschapsinrichting en landschapsbeheer binnen de open ruimte rekening houdend met en zoekend naar win-wins op vlak van thema’s als landschap, landbouw, natuur én klimaat.

In deze opleiding betrachten we dus handvaten aan te bieden om functies binnen dezelfde ruimte te combineren op zo’n manier dat er winsten worden geboekt op verschillende domeinen. Met de schaarse open ruimte die we in Vlaanderen ter beschikking hebben lijkt dit immers dé toekomstige uitdaging bij uitstek voor iedereen die plannen of projecten in de open ruimte uitwerkt en op haar effecten en meerwaarden dient te beoordelen.

Naast inhoudelijke informatie beoogt deze opleiding om ook in te gaan op de manier hoe stakeholders bij dergelijke processen kunnen worden betrokken en wat op dit vlak succes- en faalfactoren zijn.

Om de cursisten op dat vlak ook reeds enkele procesbegeleidende skills aan te leren doen we tijdens de opleiding ook enkele werkoefeningen die je als cursist kunnen inspireren om samen met stakeholders te werken rond visievorming in de open ruimte.

Voor wie

Deze opleiding wordt nuttig geacht voor een eerder breed scala aan mensen actief in de open ruimte:

  • ambtenaren die werken binnen de domeinen landbouw, natuur, onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening
  • erkend deskundigen (of aspiranten) op vlak van de disciplines landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (deeldomein landschap), biodiversiteit, discipline mens (deeldomein ruimtelijke aspecten)

Programma Beveren – Sint-Gillis-Waas

9u30: Samenkomst aan de infokeet op de Zoetenberm te Beveren

Voormiddag. Bezoek aan Prosperpolder en Doelpolder. Discussie rond beoordeling van het creëren van nieuwe landschappen. Duiding bij ambities voor realisatie van een verwevingslandschap landbouw en natuur (Doelpolder Zuid). Duiding bij de manier hoe landschappelijke afwegingen en afwegingen inzake klimaat kunnen worden meegenomen.

Namiddag. Bezoek aan de omgeving van Grote Geule. Duiding bij mogelijkheden van landschapsinrichting en -beheer ten behoeve van doelsoort bruine kiekendief maar met medegebruik voor landbouw. Duiding rond concrete kansen voor klimaatadaptieve landbouw. Mits voldoende tijd kort bezoek aan ‘Singelberg’ ter verkenning van kansen ter combinatie van de bescherming en recreatieve ontsluiting van erfgoedwaarde, het medegebruik voor landbouw en het verhogen van de biodiversiteit. Discussie over pro’s en contra’s voor inplanting van windturbines in zulke omgeving.

Na deelname ontvangt de MER-deskundige voor de disciplines landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (deeldomein landschap), biodiversiteit, discipline mens (deeldomein ruimtelijke aspecten) en de MER-coördinator (erkend voor andere disciplines) een attest permanente vorming van 5u.

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 165,00
Niet-leden € 250,00

Deel met anderen