Over Infosessie Landschap Lummen & Diest

Infosessie Landschap Lummen & Diest

Op 19 mei gaan we op stap met Misha Indeherberg in Lummen en Diest. Het wordt een positief verhaal over de aspecten rond landschap, landbouw, biodiversiteit en klimaat in relatie met bodem en water. Doelgroep voor deze wandelopleiding zijn MER-coördinatoren en MER-deskundigen biodiversiteit en landschap.

Algemene beschrijving opleiding

De opleiding beoogt om cursisten te helpen in denkprocessen inzake landschapsbouw, landschapsinrichting en landschapsbeheer binnen de open ruimte rekening houdend met en zoekend naar win-wins op vlak van thema’s als landschap, landbouw, natuur én klimaat.

In deze opleiding betrachten we dus handvaten aan te bieden om functies binnen dezelfde ruimte te combineren op zo’n manier dat er winsten worden geboekt op verschillende domeinen. Met de schaarse open ruimte die we in Vlaanderen ter beschikking hebben lijkt dit immers dé toekomstige uitdaging bij uitstek voor iedereen die plannen of projecten in de open ruimte uitwerkt en op haar effecten en meerwaarden dient te beoordelen.

Naast inhoudelijke informatie beoogt deze opleiding om ook in te gaan op de manier hoe stakeholders bij dergelijke processen kunnen worden betrokken en wat op dit vlak succes- en faalfactoren zijn.

Om de cursisten op dat vlak ook reeds enkele procesbegeleidende skills aan te leren doen we tijdens de opleiding ook enkele werkoefeningen die je als cursist kunnen inspireren om samen met stakeholders te werken rond visievorming in de open ruimte.

Voor wie

Deze opleiding wordt nuttig geacht voor een eerder breed scala aan mensen actief in de open ruimte:

  • ambtenaren die werken binnen de domeinen landbouw, natuur, onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening
  • erkend deskundigen (of aspiranten) op vlak van de disciplines landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (deeldomein landschap), biodiversiteit, discipline mens (deeldomein ruimtelijke aspecten)

Programma Lummen & Diest 

9u30: Samenkomst in de Venusbergstraat te Meldert

Voormiddag. Bezoek aan omgeving Venusberg te Lummen. Aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van het landschap, (pre)historisch en huidig landgebruik, landschapstypering. Bezoek aan demoproject drieslagstelsel. Verkennen van mogelijkheden van win-wins op vlak van klimaat, natuur, landbouw, landschap en recreatie.

Middag: Lunch te Kievithoeve te Tessenderlo

Namiddag. Bezoek aan de omgeving van Dassenaerde. Aandacht voor verwevingsmogelijkheden tussen natuur en landbouw, met respect voor historisch landschapsgebruik, via biologische en natuurgerichte landbouw in een concrete case. Mits voldoende tijd ook bezoek aan vliegveld Schaffen om combinatie van gebruik als vliegveld en ‘medegebruik’ landbouw en natuur te bekijken. Tevens reflecties naar historische landschapsevoluties en restoratiemogelijkheden voor het historisch landschap.

Na deelname ontvangt de MER-deskundige biodiversiteit en landschap, en de MER-coördinatoren (niet erkend voor biodiversiteit en landschap) een attest permanente vorming van 5u. 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen