Programma van MER-studiedag

MER-studiedag

Programma van MER-studiedag

Op donderdag 23 september:
9:00 - 9:30 Onthaal
9:30 - 9:45 Welkom en inleiding (VMx)
9:45 - 11:00 Toelichting Departement omgeving: team MER en team Erkenningen
11:00 - 12:15 Sessie lucht: Praktijktoelichting IMPACT (Nico Raes, Olfascan)
  Sessie bodem/grondwater: Bodembewust bouwen (Elisa Vermeulen, Ossiado bv)
  Sessie landschap:Landbouwlandschappen in perspectief van maatschappelijke uitdagingen op vlak van klimaat, erfgoed, recreatie en biodiversiteit (Mischa Indeherberg, Mieco-effect).
12:15 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:15 Sessie mobiliteit: Alles over elektrisch rijden: laadpaaltypes, restricties van het energienet, decentraal rijden, wetgeving mbt laadpalen,… We staan ook even stil bij hoe groen en milieuverantwoord elektrisch rijden is. (Jochen De Smet)
  Sessie mens-gezondheid: Gezondheidskundige advieswaarden: wat is het en hoe ga je ermee om? (Hilde Van De Maele en Liesbet Van Rooy)
  Sessie lucht, geur: Een vliegend laboratorium inzetten voor metingen, real time analyse en mogelijkheid tot staalname(Stefaan Degryse, Wim Desmet, ISITAPLANE-DRONEDIVISION)
14:15 - 14:25 Pauze
14:25 - 15:40 Sessie mobiliteit: de invloed van de pandemie op aankoopgedrag in retail (Aldi)
  Sessie grondwater: Impactbepaling ten gevolge van grondwaterverlaging – Een praktisch overzicht (Dirk Libbrecht, Arcadis)
  Sessie geluid: Praktische aanpak van lawaaibeheersing in het kader van MER en strategische geluidsplannen (Christophe Debonne, EOS Acoustics)
15:40 - 17:00 Nababbel met een hapje en een drankje
  Ik neem niet deel aan het netwerkmoment

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 290,00
Niet-leden € 450,00

Deelnameprijzen excl. btw

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de KMO-portefeuille. Op de online registratiemodule van de KMO-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137