Over Tweedaagse Opleiding Communicatieskills voor milieucoördinatoren en toekomstige MER-coördinatoren

Tweedaagse Opleiding Communicatieskills voor milieucoördinatoren en toekomstige MER-coördinatoren

Tijdens de opleiding oefenen we communcicatieskills met echte realistische cases waarmee milieucoördinatoren en MER-coördinatoren te maken krijgen in de praktijk. Deze cases zijn uit het bedrijfsleven gegrepen en deze problemen komen heel vaak voor. 

Bijvoorbeeld:

Als milieucoördinator dienen wij vaak adviezen te geven. Vb. bij bestekken, bij bouwprojecten, allerhande investeringen, … Heel vaak verloopt dit stroef. Eerst en vooral moeten we al regelmatig informeren bij verschillende partijen waaraan ze op dat moment werken en hen er op wijzen ons tijdig om advies te vragen. Collega’s voelen zich dan al vaak in het nauw gedreven en er komt dan vaak een antwoord dat veel weg heeft van “bemoei je met je eigen zaken, we vragen je wel om advies wanneer het ons uitkomt.” Later worden we dan vaak veel te laat toch om advies gevraagd en dan wordt dit gezien als lastig doen, moeilijke vragen stellen, het proces afremmen, onmogelijke eisen stellen, … Kortom de vrager van het advies voelt zich aangevallen en overlegmomenten lopen dan vaak zeer stroef. De adviesvrager stelt zich erg defensief op en wij als adviesgever krijgen vaak vooral nee te horen. Waardoor onze adviezen vaak dode letter blijven. Voor “non-conformiteiten” met de wetgeving geldt vaak hetzelfde. De anderen lijken ons dan vooral al lastige inspecteurs te zien. Tijdens dergelijke vergaderingen krijgen we dan ook vaak het gevoel dat het ‘wij tegen de rest’ is en dat er zelden constructief wordt samengewerkt.

Tijdens deze opleiding wordt onder meer een antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe gaan we om met adviesvragen, vaststellingen van milieu-inbreuken, … ?
  • Hoe moeten wij communiceren om niet in hopeloze ja-neen discussies terecht te komen maar op een constructieve manier samen tot een beter resultaat te komen?
  • Het is moeilijk om collega’s die we niet hiërarchisch aansturen in beweging te krijgen, of om ervoor te zorgen dat ze hun afspraken nakomen. Hoe moeten we dit doen?

Doelstelling van deze opleiding:

  • Je bekwaamt je in je communicatieskills, door resultaatgericht én verbindend te communiceren als milieucoördinator. Dit doe je door te begrijpen hoe communicatie in mekaar zit, hoe je in je kracht kan blijven en hoe taalgebruik beïnvloedend werkt. Ondertussen leer je er ook bij over hoe je in verbinding blijft met jezelf en je gesprekspartner.
  • We leren samen interactief, aan de hand van elkaars praktijkcases. De trainer geeft feedback tijdens het oefenen. 

Deze opleiding telt mee voor 14 uur permanente vorming milieucoördinator, alsook voor de opleiding MER-coördinator. Als je de erkenning wil aanvragen tot MER-coördinator dien je immers 40 uur opleiding gevolgd te hebben inzake competenties. In deze opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

  • communicatieve en participatieve vaardigheden
  • krachtig communiceren (overtuigen)

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 550,00
Niet-leden € 900,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137

Deel met anderen