Over Online infosessie bedrijfsafvalwater

Online infosessie bedrijfsafvalwater

Bij lozing van bedrijfsmatig afvalwater zijn diverse normenkaders van toepassing. Denk maar aan het onderscheid voor lozing in oppervlaktewater of riolering en algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen.  Tijdens deze infosessie wordt dieper ingegaan op deze diverse normenkaders en aan de hand van voorbeelden zal worden afgetoetst hoe de normen dienen te worden bepaald, maar ook aan welke frequentie de diverse analyses dienen te worden uitgevoerd. Tevens zal ook de interpretatie bij mogelijke overschrijdingen worden verduidelijkt.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 9u50 – 10u00: Onthaal, welkom, inleiding (VMx)
  • 10u00 – 12u00: Infosessie Bedrijfsafvalwater voor interne milieucoördinatoren (Marjolein Messiaen, IBEVE)
  • 12u00 – 12u15: Q&A en afronding

Milieucoördinatoren, MER-coördinatoren, MER-deskundigen water ontvangen na deelname een attest voor 2 uur permanente vorming.

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 100,00
Niet-leden € 200,00

Deel met anderen