Over Aquarama

Aquarama

De 15de editie van de Aquarama Trade Fair zou een hele bijzondere worden. Een jubileumeditie waar we zowel de exposanten als de bezoekers wilden bedanken voor hun trouwe steun aan het evenement. Omstandigheden hebben er anders over beslist. De Corona-pandemie dwong ons een andere koers te varen. Om dit jaar toch een ontmoetingsplaats te hebben voor de waterindustrie hebben we besloten om een virtueel platform te ontwikkelen. In zekere zin wordt het dan toch een bijzondere editie. Op 29 oktober gaat de Aquarama Trade Fair wel degelijk door, maar dan in de vorm van een virtuele vakbeurs met een aantal live-webinars. Onze exposanten staan heel de dag ter beschikking en zijn te bereiken via live-chat. Deelnemen aan de beurs of aan de live-webinars van Vlario, VMX en Watercircle. be kan via registratie op www.aquarama.be. We rekenen op uw massale virtuele aanwezigheid !

Het programma van VMx en Watercircle.be ziet er als volgt uit: 

  • 09u30: Ontvangst en verwelkoming Matthias Mertens, Watercircle.be
  • 09u35: Circulair ondernemen begint met… een masterplan water. (Tom Vandekerckhove, Consulting Director BOSAQ)
  • 09u45: Mest als water- en nutriëntenbron voor de voedingsindustrie? (Rob Van den Broeck, Applications manager Aaqua)
  • 10u00: Circulariteit van nutriënten – De Nieuwe Dokken (Riet Cornelissen, Project engineer Pantarein)
  • 10u10: Circulaire economie in de voedingsindustrie: een wetgevingsverhaal? (Lies Bamelis, Consultant environment and energy United Experts)
  • 11u05: Circulair met afvalwater: wettelijke mogelijkheden voor hergebruik van (afval)water en zuiveringsslib. (Rilke Raes, Water Expert Ovadis)
  • 11u35: In Sri Lanka voert Royal Eijkelkamp een pilot uit; het plaatsen van 150 peilbuizen met sensoren met als doel data te verzamelen van grondwater kwantiteit en –kwaliteit
    (Cor Verbruggen, Trainer/Consultant Eijkelkamp)

Gratis voor leden van VMx!

Deel met anderen