Over Digitale Prenne met 3 VMx-milieusessies, 2 podcasts en 1 sofagesprek

Digitale Prenne met 3 VMx-milieusessies, 2 podcasts en 1 sofagesprek

Op deze digitale prenne organiseert VMx 3 inhoudelijke sessies:

  • Pesticides en Biocides: een handig en praktisch overzicht (Nicole Otten, Consultes)
  • Evolutie regelgeving rond natuurlijke radioactiviteit (Geert Biermans, FANC)
  • Aandachtspunten nieuwe tankopslag voor gevaarlijke stoffen (Frank Maesen - Sertius)

Als cadeautje zorgen we ook nog voor 2 interessante podcasts en een sofagesprek

Bert Leysen gaat het in zijn podcast hebben over de problematiek met emissiegrenswaarden die in concentraties gesteld worden en niet in vrachten, met alle problemen van dien. Blijkt dat 16 grote zeeschepen evenveel emitteren als alle wagens ter wereld samen. Of erger nog: de zeeschepen die in Rotterdam tanken emitteren samen 1.375 keer zo veel als alle wagens ter wereld: waarom die enorme verontwaardiging ten opzichte van de sjoemelsoftware als er onder onze neus andere zaken gebeuren die blijkbaar niet benoemd worden of mogen worden. Laten we sommige zaken samen even in perspectief plaatsen tijdens dit gesprek!

De 2de podcast is met Isabelle Larmuseau, zij vraagt zich af of we nog steeds op de juiste weg zitten met de Vlaamse vergunningenregelgeving? Werden alle vooropgestelde doelstellingen en winsten gerealiseerd? Zijn de procedures vereenvoudigd, verbeterd en versneld? Zijn de verleende vergunningen toekomstbestendig en gewapend tegen gerechtelijke beroepsprocedures? Zijn alle zinloze en overbodige regels inmiddels afgeschaft? Is de publieke participatie toereikend en wordt hiermee het nodige maatschappelijke draagvlak gecreëerd? Is er in Vlaanderen nog milieugebruiksruimte voor het verlenen van vergunningen? Wordt klimaat een showstopper? Denken we met z’n allen reeds ‘integraal’? Evolueert Vlaanderen, net als Nederland, naar één alomvattende ‘Omgevingswet’ die niet enkel de procedures maar ook de inhoudelijke beoordelingskaders integreert?

Herman Dierickx en Guy Geudens voeren een gesprek vanuit de sofa over verdroging, biodiversiteitsverlies en klimaatsverandering 

Inschrijving verloopt via de website van Prebes.

Deel met anderen