GRC

Grond Recyclage Centrum NV is pionier en marktleider in grondreiniging. GRC startte in 1994 op een terrein te Kallo in de Antwerpse haven. Dankzij een succesvolle expansiestrategie beschikt GRC ook over een vestiging in Zolder, waar ook gronden vanuit Frankrijk en Wallonië aangeleverd worden. GRC is vergund voor het reinigen van verontreinigde grond maar ook van straalgrit, grachtenspecie, veegvuil, rioolkolkenzand, gevaarlijke afvalstoffen, … Na reiniging kan voor deze afvalstoffen een grondstofverklaring bekomen worden. De centra zijn uitgerust met een vloeistofdichte afdichting en voldoen aan de strengste milieueisen. GRC biedt verschillende reinigingstechnieken aan, namelijk fysicochemische reiniging, biologische reiniging en thermische reiniging.

GRC Kallo
Haven 1562
Sint Jansweg 10
9130 Kallo
goossens.philippe@grckallo.be

GRC Zolder
Westlaan 262
3550 Heusden-Zolder
info@grczolder.be

http://www.grckallo.be