Eijkelkamp

Royal Eijkelkamp

Royal Eijkelkamp is sinds 1911 uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bedrijven gespecialiseerd in alle aspecten van bodem- en wateronderzoek. Bodem en water vormen een belangrijk onderdeel van mondiale vraagstukken met betrekking tot verschillende thema's, zoals bodemdegradatie, voedselzekerheid, natuurlijke hulpbronnen, landinrichting, verstedelijking en vervuiling.
Royal Eijkelkamp bestaat uit verschillende business units met één bindende factor: de aandacht voor bodem en water. Elke business unit heeft zijn eigen specialiteit (bodem, water, sonic drilling, geotechniek, CPT, etc.) maar samen kunnen ze complete turn-key projecten uitvoeren.

Wist je dat Eijkelkamp…

  • apparatuur produceert en diensten aflevert zodat infiltratieproeven kunnen uitgevoerd worden om na te gaan hoe waterdoorlatend een bodem is of om na te gaan hoe snel verontreinigingen of grondwater zich kunnen verplaatsen in de bodem?
  • apparatuur produceert en diensten aflevert zodat via sonderingen de weerstand en kleefkracht van de grond kan gemeten worden? Dit is belangrijk bij bouw- en infrastructuurwerken.
  • wetenschappelijke studies uitvoert samen met VITO en het INBO? Deze studies handelen over bijvoorbeeld de bemonstering van sedimenten in een sliblaag bij vermoeden van aanwezigheid van zware metalen en de meting van nitraten in bodems. Een ander gekend project is ‘het sprekend bos’ waarbij verschillende metingen worden uitgevoerd in Vlaamse bossen om na te gaan wat de invloed is van grondwaterverlaging op bossen, …
  • meetpunten heeft in verschillende rivieren en beken in Vlaanderen? Op deze manier wordt de pH, conductiviteit, organische belasting, debiet, … gemonitord en kan er snel ingegrepen worden bij overstromingen, calamiteiten, …
  • sonische boorapparatuur produceert voor het uitvoeren van diepe boringen voor geothermie.
  • handboren nog ambachtelijk produceert? Dit gebeurt door een smid die elke handboor ambachtelijk afwerkt.
  • erkend is als opleidingscentrum door OVAM en opleidingen organiseert voor bodemsaneringsdeskundigen?

Wil je Royal Eijkelkamp nog beter leren kennen? Check de social media berichten voor hun Royal demodag,  waarbij je kan kennismaken met de apparatuur en innovaties die zij produceren inzake bodem en water.

Hier vind je alvast hun laatste magazine!

Contact

b.diependaele@eijkelkamp.com

I royaleijkelkamp.com <https://www.royaleijkelkamp.com>
I sonicsampdrill.com <https://www.sonicsampdrill.com>
I eijkelkamp-geopoint.com <http://www.eijkelkamp-geopoint.com>