Het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR): wat u moet weten

25 juni 2024
by Sylvie Baert

Tegen 2050 moet het hele niet-residentiële gebouwenpark koolstofneutraal zijn. Dat betekent dat al het energiegebruik van deze gebouwen gedekt is door hernieuwbare energie of restwarmte. In EPC-labeltermen betekent dat het behalen van label A.

Het EPC NR geeft niet alleen het energielabel weer. Het geeft ook een inzicht in de actuele energetische toestand van het gebouw én aanbevelingen over hoe de 2050-doelstelling behaald kan worden. U kan het zien als een handige tool voor de eigenaar om hem te begeleiden naar het label A.

Een EPC NR wordt opgemaakt door een energiedeskundige type D. Er moet per niet-residentiële gebouweenheid een EPC NR worden opgemaakt en die is 5 jaar geldig.

EPC NR verplicht

Sinds begin dit jaar (1 januari 2024) moeten alle grote niet-residentiële eenheden in publieke gebouwen en overheidsgebouwen over een EPC NR beschikken. Tot eind vorig jaar gold die verplichting alleen bij verhuur en bij elke notariële overdracht, zoals verkoop, schenking, enz.

De EPC NR-verplichting breidt de komende jaren verder uit. Zo zal vanaf volgend jaar (1 januari 2025) elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte van tenminste 1.000 m² over een EPC NR moeten beschikken. Een jaar later (1 januari 2026) moet elke grote niet-residentiële eenheid over een EPC NR met beschikken. 

Minimale labelplicht (label E) vanaf 2030

Tegen 2030 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid via het EPC NR kunnen aantonen dat het minstens label E haalt, dit komt overeen met een aandeel hernieuwbare energie en/of restwarmte van 5%. Dit minimale label E is slechts een eerste tussenstap. De jaren die volgen zal het minimale label dat behaald moet worden stelselmatig verstrengen, om tegen 2050 uit te komen op label A.

Checklist voor de opmaak van een EPC NR 

  1. Inventariseer uw gebouwenpark met de gebouweenheden die aan de EPC NR-verplichting moeten voldoen. Verzamel zoveel mogelijk informatie over het gebouw, in het bijzonder de meterstanden. Hoe vollediger het dossier, hoe correcter het EPC NR zal zijn.
  2. Contacteer een erkende energiedeskundige type D, en laat het EPC NR opstellen. 
  3. Bespreek de resultaten met de energiedeskundige. Welke investeringen in energie-efficiëntie zullen een grote impact hebben? Welke bijkomende meters kunnen best geplaatst worden. 
  4. Ontwikkel en implementeer een master energieplan.

U vindt wat meer informatie over de verantwoordelijkheden van de gebouweigenaar in deze startkaart.

 

Meer info? Zie: EPC voor een niet-residentiële eenheid (https://www.vlaanderen.be/energieprestatiecertificaat-voor-een-niet-residentiele-eenheid-epc-nr)

Bron: Wim Lameire, Veka