Wat moet je als milieucoördinator weten over stookinstallaties?

10 mei 2024
by Nicole Otten

Wat zijn stookinstallaties? Welke wetgeving bestaat er m.b.t. deze toestellen? Wat is er nodig voor een omgevingsvergunningsaanvraag? … Dat zijn enkele vragen die beantwoord werden in de online infosessie over stookinstallaties op 16 april.

 Wat kunnen we hieruit onthouden:

Stooktoestellenbesluit

 • Nieuw stooktoestel: Naast het plaatsen van een effectief nieuw toestel, het vervangen van de ketel & brander of verbouwen van het stooktoestel wordt ook de verplaatsing van een stooktoestel als een nieuw stooktoestel aanzien! Dit is belangrijk voor de keuring voor ingebruikname van het toestel.
 • Periodiek onderhoud: Vergeet niet om het reinigings- en verbrandingsattest (of duplicaat ervan) van de laatste twee onderhoudsbeurten bij te houden!

VLAREM II

 • Welke installaties vallen onder rubriek 43?
  • Stookinstallaties van ≥ 300 KW
  • Alle installaties die voldoen aan de definitie "stookinstallatie
   • Ingedeeld in rubrieken 43.1 of 43.3
  • De vermogens van alle aanwezige stookinstallaties samentellen
   • Ook back-up installaties en eenheden die niet tegelijkertijd in bedrijf zijn (bijvoorbeeld zomer/winterinstallaties)
  • Stookinstallaties waarin afvalstoffen worden verwerkt of worden verbrand, zijn zowel ingedeeld in rubriek 2.3.4 als in rubriek 43
  • Stationaire motoren en gasturbines ingedeeld in rubriek  31.1 & rubriek 43.3 (dus niet in 43.1!)
  • BKG installaties (= Elke installatie die een activiteit uitvoert die onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt) in rubriek 43.4
   • Bij de verklaring van het Y-symbool in de aanhef van de indelingslijst is terug te vinden welke installaties meegeteld moeten worden voor deze indelingsrubriek -> Y k heeft betrekking op de emissies van koolstofdioxide (CO2);
   • Installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval zijn uitgesloten van deze indelingsrubriek
  • Installaties onder uitzonderingen
   • Opnemen in rubriek 43 (43.1, 43.3 of 43.4)
   • Sectorale voorwaarden van 5.43 zijn wel NIET van toepassing!
   • Uitzondering : noodfakkels
 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende stookinstallaties:
  • "kleine stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen vanaf 300 kW tot en met 5 MW.
  • "middelgrote stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen > 5 MW tot 50 MW;
  • "grote stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen vanaf 50 MW;
 • Luchtemissiemetingen stookinstallaties:
  • Maak een onderscheid tussen directe en indirecte gestookte installaties. Enkel voor deze laatste gelden de emissiegrenswaarden opgenomen in sectorale voorwaarden van de stookinstallaties (5.43)!
  • Voor stookinstallaties met minder dan 100 bedrijfsuren per kalenderjaar zijn geen emissiegrenswaarden van toepassing (indien je het aantal draaiuren bijhoudt). Dat geldt niet in geval van voeding met vaste brandstoffen.
  • Vergeet de samentellingsregel niet! Twee of meer stookinstallaties worden als 1 stookinstallatie aanzien als de afgassen via gezamenlijke schoorsteen verloopt!

Stookinstallaties en stikstofdecreet:

De impactscore van een vergunningsaanvraag is een cruciaal gegeven. Op basis van de impactscore weet je of een passende beoordeling nodig is. Voor NOx-projecten geldt een drempelwaarde van 1%. Als je een impactscore van 1% of minder hebt zal je geen passende beoordeling nodig hebben. Als de impactscore boven de 1% ligt, is wel passende beoordeling nodig. Voor het berekenen van de impactscore kan je gebruik maken van de impactscore-tool.