Belangrijke informatie: Sluit overeenkomst met VLABOTEX vzw voor bodemsanering droogkuisverontreiniging

21 maart 2024
by Sylvie Baert

Het is nog mogelijk om tot 30 april 2024 een overeenkomst te sluiten met VLABOTEX vzw.

De deadline voor het sluiten van een overeenkomst met VLABOTEX vzw nadert snel. Op 14 september 2007 erkende de Vlaamse Regering VLABOTEX vzw als bodemsaneringsorganisatie voor de droogkuissector.

Na het sluiten van een overeenkomst zal VLABOTEX vzw het beschrijvend bodemonderzoek en - indien nodig - de bodemsanering uitvoeren voor verontreiniging met droogkuisproducten die als historisch worden beschouwd, tegen een forfaitaire jaarlijkse bijdrage. De kosten voor verontreiniging met droogkuisproducten die zijn ontstaan na 28 oktober 1995 of eventuele verontreiniging die niet gerelateerd is aan de exploitatie van een droogkuisbedrijf moeten volledig worden gedragen door de aanvrager.

De OVAM doet daarom een laatste oproep aan milieuexperts om probleemeigenaren, zoals eigenaars, gebruikers of exploitanten van huidige of voormalige droogkuislocaties, te informeren over de mogelijkheden die het sluiten van een overeenkomst met VLABOTEX vzw biedt. Voor meer informatie kan je contact opnemen met VLABOTEX via 056/74.52.70 of info@vlabotex.be.