Concreet aan de slag met CSRD

8 november 2023
by Sylvie Baert

Begin november vond de werkgroep plaats voor duurzaamheidscoördinatoren oftewel milieuprofessionals die ook verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid binnen de organisaties waar ze werkzaam zijn. En werkgroep werd hier wel letterlijk verstaan, want het is toch wel zwoegen als het op CSRD aankomt.

Tijdens deze toelichting ging Johannes Spaas samen met de 15 aanwezigen aan de slag met de CSRD. Een antwoord werd geformuleerd op de vele vragen van de aanwezige interne en externe professionals, werkzaam bij KMO’s, Grote Ondernemingen, multinationals met zetel binnen als buiten de EU, al dan niet beursgenoteerd, actief in tal van sectoren: zorg, water, bouw, chemie, voeding, …

Enkele take-aways: 

  • CSRD staat niet op zichzelf maar is deel van het pakket Duurzame Financiering, zoals ook de EU-taxonomie en de SFDR. Zeker is wel dat de CSRD eraan komt. Niet-NFRD plichtige bedrijven moeten in 2026 een rapport over boekjaar 2025 publiceren.
  • De rapportage gebeurt geconsolideerd, zoals de financiële rapportage. Richt een multidisciplinair team op. Betrek personen met expertise op het vlak van duurzaamheid, milieu, energie, kwaliteit, juridische en financiële zaken, HR, aankoop, klantenrelaties, …
  • Dit rapport zal geaudit worden. De details hierover zijn nog onbekend maar er zal zeker gecontroleerd worden of werd voldaan aan de dubbele materialiteit.
  • Er moet gerapporteerd worden over de juiste zaken, de zaken die er echt toe doen. Hiervoor zal een dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd moeten worden, met brede betrokkenheid van stakeholders. Niet elke stakeholder is gekwalificeerd om zich over elk thema uit te spreken. Tip: kijk wat er in jouw sector gebeurt en waar je concurrenten op focussen.
  • Zowel de impact van de eigen activiteiten en die van de activiteiten in je waardeketen moeten meegenomen worden in deze oefening. Denk na buiten de grenzen van de eigen organisatie.
  • Voor ondernemingen met minder dan 750 VTE’s zullen 5 ESRS-standaarden (biodiversiteit + sociale) ingefaseerd worden om de initiële rapporteringsdruk te verlichten. Maar sowieso moeten de minimale rapporteringsverplichtingen voor elk onderwerp voldaan worden. Voor de materiële thema’s moet een managementsysteem opgezet worden.