Consultes: Alternatieve rondgang als (extern) milieucoördinator

Sylvie Baert avatar
29/05/2020 08:41 in Databank COVID-19

Consultes: Alternatieve rondgang als (extern) milieucoördinator

Door Corona is de toegang tot de sites beperkt. Een kwartaalrondgang is een decretaal verplichte taak van de milieucoördinator. Het is echter mogelijk om op een alternatieve wijze een rondgang te doen.

Zo kan de externe milieucoördinator aan een interne medewerker vragen om foto’s te nemen van bepaalde situaties of er kan geopteerd  worden om enkel een rondgang te doen van de inrichtingen die buiten het bedrijf op de site te zien zijn.

Hieronder is een lijst terug te vinden met zaken die de externe milieucoördinatoren van Consultes op deze alternatieve manier willen controleren.

1/ Buiten

 • Opslag gassen:
  • Foto van de bestaande gasopslag, waar deze staat en de inhoud in de opslagplaats (vastliggen gasflessen en wat er in opgeslagen wordt)
  • Foto van de nieuwe gasopslagplaats, foto waar deze staat +  wat erin staat en vastliggen
 • Opslag producten
  • Foto van de inhoud van de beide chemiekluizen + identificatie volgens CLP – geen oude pictogrammen?
  • Opslagplaats afval – orde en netheid + sortering
 • Loods:
  • Foto opslag van risicohoudend afval + foto identificatie op een vat.
  • Foto opslag van andere materialen in de opslagplaats
  • Deur gesloten van de opslag plaats
  • Poort loods gesloten
  • Opslag niet gevaarlijk afval in de loods – banden reeds verplaatst?
  • Toegankelijkheid van de spillkist ? waar weer te vinden + map SDSen

2/ Kelder

 • Foto van de afvalwatertanks
 • Foto van de stooklokaal – toestand lokaal – orde en netheid?
 • Ontsmettingslokaal – toestand lokaal – orde en netheid + opslag gevaarlijke producten
 • Opslagplaats labo – toestand opslag afval, toegankelijkheid en orde en netheid
 • Lokaal onderhoudsmensen – toestand + toegang spill kit + opslag afval lampen …
 • Ciat – toegankelijkheid van de koelinstallatie en de compressor
 • Noodgenerator -  invullen van het blad met de draaiuren + orde en netheid lokaal + opslag diesel(tank) + keuringslabel

3/ Labo’s

 • Toegankelijkheid van de spill kits – foto’s waar deze zich bevinden
 • Wasplaats - opslag gevaarlijke producten, orde en netheid
 • Afgesloten deur tussen labo en kleine autopsiezaal?
 • Opslag en identificatie van de verschillende afvalsoorten in alle labo’s
 • Orde en netheid in alle labo’s (enkel foto indien NOK)
 • Gebruik van WIVA vaten (vullen), plaats en identificatie
 • Gebruik van gevaarlijke producten in labo’s -  geïdentificeerd bv in trekkasten, op tafels , handgels, … 

4/ KWS – aantoonbaarheid van een logboek van de 3 maandelijkse controle van de KWS en het regelmatig uitkuisen / laten uitkuisen.

0 reacties

Terug naar Databank COVID-19