VMx verwelkomt 3 nieuwe bestuurders

12 januari 2024
by Sylvie Baert

VMx verwelkomt met vreugde 3 nieuwe bestuurders! We zijn verheugd over hun komst, omdat het stuk voor stuk boeiende profielen zijn die een waardevolle aanvulling zullen vormen voor zowel VMx als haar leden.

Pieter-Jan Bogaert, intern milieucoördinator Unilin
'Om huidige en komende milieu-uitdagingen om te buigen naar opportuniteiten, is het ook belangrijk dat de milieuprofessional mee evolueert. Met mijn ervaring als interne milieucoördinator wil ik een betekenisvolle bijdrage leveren in het transitieverhaal van de toekomstige milieuprofessional. Hierbij is het ook belangrijk rekening te houden met wat er leeft bij de milieu-professional op vandaag.'

Kurt Groenweghe, hoofd milieu binnen Defensie
'De komende jaren vormen echt een uitdaging. Het gevecht tegen de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde energietransitie kan enkel vlot verlopen als de milieuprofessionals hierbij de bedrijven en de overheid kunnen bijstaan en bijsturen. Die centrale rol moet dus erkend blijven door alle stakeholders en zou in mijn ultieme droom moeten uitgerold worden over heel Europa.'

Jelle Quartier, zelfstandig milieuprofessional en MER-deskundige biodiversiteit.
'De impactbeoordeling op de biodiversiteit zou vroeger in de procedures moeten kunnen plaatsvinden waardoor eventuele negatieve invloeden sneller gedetecteerd worden en kunnen worden weggewerkt maar waardoor ook sterker en efficiënter kan ingezet worden op positieve invloeden. Ik wil hierbij werk maken van de verbindende rol tussen biodiversiteit, milieu, bedrijven en de overheid.'

We kijken ernaar uit om samen aan de slag te gaan!