De Emis Vito Navigator heeft geen geheimen meer voor de milieuprofessionals

27 februari 2023
by Sylvie Baert

De navigator van Emis Vito is de tool bij uitstek die elke milieuprofessional bijna dagelijks gebruikt om wetgeving op te zoeken en op te volgen. Het is een informatiesysteem annex intelligente zoekmachine met alle voor Vlaanderen relevante wetgeving over milieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie.

Veerle Geudens van Vito gaf een online toelichting over de werking van de vernieuwde Emis Vito Navigator. Met 127 VMx’ers kunnen we wel spreken van een succes.

Veerle begon met een algemene toelichting over het ontstaan, de evolutie en de stand van zaken van de Navigator. Verder werden de functionaliteiten uit de doeken gedaan met een demo zodat iedereen live de verschillende functionaliteiten kon zien.

Je kan op 2 manieren werken met de Navigator: met of zonder account

Zonder account kan je wetgeving opzoeken via de thematische index per thema of via de bibliotheek en de zoekfunctie. Je kan ook gemakkelijk de Rubriekenlijst (bijlage 1, van Vlarem II) raadplegen. Daarnaast kan je ook gebruikmaken van de VLAREM-wegwijzer. Dit is een hulpmiddel dat voor een beperkt aantal KMO’s nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en aangeeft welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn. Op het startscherm vind je ook jouw meest geraadpleegde wetteksten terug.

De functionaliteiten met een account gaan natuurlijk veel verder dan deze zonder. Denk maar aan snelkoppelingen, toevoegen van nota’s, melding van wijzigingen via mail, …

Benieuwd naar wat de extra mogelijkheden zijn als je een account aanmaakt? Bekijk hier alvast de presentatie die Veerle Geudens vol enthousiasme gaf!

Afronden doen we met 2 interessante tips:

  • Je kan, door gebruik te maken van het printmapje, verschillende gekozen delen vanuit de wetgeving in 1 pdf samenvoegen.
  • De gele gemarkeerde tekst in de wetgeving is gedepenaliseerde wetgeving: dit zijn de delen in de regelgeving die bij niet naleven een milieu-inbreuk vormen

Heb je vragen over de navigator? Je kan al je vragen kwijt via navigator@vito.be of info@vmx.be!