Verzekeringspolis voor ADI's

14 februari 2023
by Sylvie Baert

Op 9 februari vond opnieuw een VMx-werkgroep plaats voor sloopdeskundigen en asbestdeskundigen inventarisatie. Asbest werd tot voor kort vaak uitgesloten uit de meeste verzekeringspolissen. Maar daar is recentelijk verandering in gekomen.

Op het programma stond dus een toelichting over de verzekering aansprakelijkheid en rechtsbijstand die onze partner Group Casier heeft uitgewerkt voor de ADI’s, asbestdeskundigen inventarisatie, in samenwerking met verzekeraar HDI Specialty en deze die werd uitgewerkt voor de Tracimat-leden door makelaar Marsh en verzekeraar AIG. Deze laatste polis is enkel voor deskundigen die sloopopvolgingsplannen uitwerken en daarnaast asbestattesten opmaken.

Hier gaan we enkel verder in op de HDI-polis van Group Casier voor ADI’s.

Elke asbestdeskundige die gecertificeerd wil worden moet aan een heel aantal voorwaarden voldoen waaronder een verplichte verzekering die de beroepsmatige risico’s dekt.

We hebben het hier over 2 verschillende verzekeringen:

Een eerste verzekering is de BA Uitbating (of BA Onderneming). Deze dekt de aansprakelijkheid tijdens de dagelijkse werking, de materiële en lichamelijke schade tijdens de uitoefening van de opdracht.

Een tweede is de beroepsaansprakelijkheid voor het beroep asbestdeskundige inventarisatie. Deze dekt de schade door intellectuele fouten.

Binnen deze groepspolis kan nog voor 2 aanvullingen gekozen worden:

  • De aanvullende waarborg voor aanvullend en/of destructief onderzoek: wanneer je opdrachten aanvaardt die een aanvullend of destructief onderzoek inhouden dien je deze ook te onderschrijven om volledig verzekerd te zijn. Deze zijn niet standaard verzekerd gezien deze ook geen standaard opdrachten binnen het protocol van OVAM betreffen.
  • Onafhankelijke Rechtsbijstand via Euromex voor jouw verdedigingskosten die buiten de waarborg BA vallen

Je aansprakelijkheid is in principe ongelimiteerd. Kies daarom voor de hoogst mogelijke limiet binnen je financiële mogelijkheden en binnen de acceptatiegrenzen van de verzekeraar. Echter is paniekvoetbal niet nodig. Belangrijk om de dekking te verwerven is dat het protocol van OVAM op elk moment gevolgd wordt.

Belangrijk:

  • Degene die factureert moet een verzekering afsluiten op naam van de firma en beschikken over een verzekeringsattest op naam van de asbestdeskundige. Meerdere deskundigen kunnen in één polis gedekt worden. De certificatie-instellingen vereisen attesten op naam om de persoonscertificaten toe te kennen.
  • Een asbestattest is een dienst en geen product. De immateriële gevolgschade is bijgevolg ook gedekt.

Heb je vragen? Neem contact op met asbest@casier.be of 056/53.10.85