Europese noodverordening – hernieuwbare energie

4 januari 2023
by Sylvie Baert

Een nieuwe Europese noodverordening is sinds 30 december 2022 van kracht om op korte termijn meer projecten voor hernieuwbare energie in Europa te realiseren. Men wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van gas verminderen en de transitie naar groene energie versnellen.

Deze noodverordening gaat onmiddellijk in werking gedurende 18 maanden (tot en met 29 juni 2024). Alle lidstaten zijn verplicht om vergunningen inzake hernieuwbare energie sneller te behandelen en bepaalde milieuregels tijdelijk te versoepelen.

De verordening is van toepassing op projecten voor hernieuwbare energie waar een omgevingsvergunning voor nodig is en verkort de termijnen voor:

  • Installatie van nieuwe zonnepanelen, zonneboilers en energieopslagfaciliteiten; 
  • Repowering van projecten voor hernieuwbare energie;
  • Installatie van warmtepompen;
  • Noodzakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet.

Daarnaast is er een ‘soepelere’ beoordeling voorzien van effecten bij aanvragen voor de planning, bouw en exploitatie van installaties voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen, de aansluiting ervan op het net, het bijbehorende net zelf of opslagactiva.

Projecten waar geen omgevingsvergunning voor nodig is, vallen niét onder het toepassingsgebied van de verordening. Zij blijven vrijgesteld.

De integrale tekst van de verordening vind je hier.

Meer uitleg over deze verordening en de gevolgen voor de vergunningverlening vind je op de website van het  Departement Omgeving.