In gesprek voor het indienen van verschillende omgevingsvergunningen tegelijk

5 december 2022
by Sylvie Baert

Kunnen 2 of meerdere aanvragen voor een omgevingsvergunning van dezelfde milieutechnische eenheid tegelijkertijd ingediend worden? Met andere woorden: mag al een volgende aanvraag (SH, IIOA of combinatie) ingediend worden als er nog geen uitspraak is van de vorige aanvraag? We legden deze vraag voor aan de verschillende Vlaamse provincies. Het antwoord van de verschillende provincies kwam overeen:

Bij voorkeur worden zaken gebundeld en samen ingediend. Het is echter geen probleem om meerdere dossiers samen in procedure te hebben als de aanvragen niet interfereren met elkaar. Het kan zijn dat er omwille van omstandigheden twee dossiers ingediend worden, bv. een hervergunningsaanvraag eerst omwille van timing en pas later een aanvraag over de uitbreiding omdat deze door de budgetten nog niet rond waren en niet eerder kan ingediend worden. Projecten die duidelijk gesplitst zijn kunnen dus apart aangevraagd worden. In die gevallen is het wel altijd best om af te stemmen en even overleg te plegen over hoe de vergunde toestand in te vullen, ... Ook wordt bekeken of het effectief wel zinvol is om op te splitsen. Het indienen mag dus altijd en zoveel als nodig maar op het moment van de beslissing, de uitspraak van de deputatie, moet er duidelijkheid zijn. Het moet duidelijk blijven voor derden en de vergunningverlenende overheid wat de impact is van het volledige project en over welke aanvraag precies moet geoordeeld worden.

Let ook op rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen rond het gebruik van de techniek van ‘saucissoneren’ van projecten.

Het Vlaams niveau bekijkt dit anders en gaf deze respons: “Voor IIOA's is dit moeilijk omdat er telkens een gecoördineerde vergunningstoestand moet gemaakt worden. Voor stedenbouwkundige handelingen is het niet onmogelijk.”

Even in gesprek gaan vooraleer je nog een dossier indient lijkt me dus de geschikte tip!